Algemeen Overleg Bestrijding georganiseeerde criminaliteit

donderdag 10 maart 2005 08:03

De heer Rouvoet (ChristenUnie) is benieuwd naar de relatie tussen het Nationaal Dreigingsbeeld en de WODC-rapporten. Hij zou meer helderheid willen over de relatie tussen het voorliggende rapport en de inzet van capaciteit. Waarom is er voor deze zes speerpunten gekozen? Wat betekent het formuleren van deze speerpunten voor de aanpak van de andere potentiële dreigingen? Van de witte vlekken is onvoldoende bekend om te kunnen zeggen of er een reële dreiging is. De heer Rouvoet benadrukt daarom het belang van informatievoor-ziening. Bestrijding van georganiseerde criminaliteit is niet alleen een zaak van politie en jus-titie. Voor de aanpak van bijvoorbeeld ambtelijke corruptie zijn het BIBOB-instrumentarium en de integriteitsaudits van belang. Hoe verloopt de samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de FIOD en andere Bijzondere opsporingsdiensten (BOD’en) om grote criminelen aan te pakken via de «Al Capone»-aanpak?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari