Vragen over Derde spoor Nederlandse grens - Oberhausen

06-04-2005 08:05 06-04-2005 08:05

Vragen van de leden Slob (ChristenUnie) en Dijksma (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het derde spoor tussen de Nederlandse grens en Oberhausen.

Met antwoord.

Vragen van de leden Slob (ChristenUnie) en Dijksma (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het derde spoor tussen de Nederlandse grens en Oberhausen. (Ingezonden 6april 2005)
 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Duitsland geen geld beschikbaar heeft voor het derde spoor tussen de Nederlandse grens en Oberhausen?1
 2. Klopt het bericht dat de directeur van de Deutsche Bahn, de heer Mehdorn, in antwoord op vragen van de Kleefse CDU, heeft gesteld dat zowel de deelstaat Nordrhein-Westfalen als de bondsregering geen geld heeft voor de aanleg van het derde spoor en dat dit geld er voorlopig niet komt ook?
 3. Hoe moet die opmerking worden gezien in het licht van uw antwoord op Kamervragen van de leden Bruls en Van Hijum van augustus 2004?2
 4. Wanneer zal de aanleg van het derde spoor nu naar verwachting gerealiseerd kunnen worden? Is uw uitspraak tijdens het algemeen overleg van 7 april 2004 nog actueel, namelijk dat het derde spoor tussen 2010 en 2011 is gerealiseerd3 of wordt het later? Als het later wordt, bent u daarvan dan van Duitse zijde op de hoogte gebracht na 7 april 2004?
 5. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de afwikkeling van het goederenvervoer en voor de omwonenden?
 6. Wilt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg over de 16e voortgangs-rapportage inzake de Betuweroute?
1 De Gelderlander, 31 maart jl.
2 Aanhangsel Handelingen nr. 2244, vergaderjaar 2003–2004. Antwoord 3: «Het derde spoor is opgenomen in het nieuwe Bundesverkehrswegeplan (BVWP). Dit langetermijnplan legt het wettelijk kader voor de investeringen in de infrastructuur over de periode 2004–2015. De spoorverbinding Emmerich–Oberhausen is daarin prioritair opgenomen. Intern ligt er een overeenkomst tussen de Bund, het Bundesland NRW en de DB AG van 2002 waarin NRW een derde van de voorziene € 895 mln. investering voor zijn rekening neemt. De Mittelfrist planning voor de periode 2008–2012 zal de realisatie van het derde spoor nader moeten uitwerken.»
3 Kamerstuk 22 026/ 22 589, blz. 5.
 
 
Antwoord
Antwoord van minister Peijs (Verkeer en Waterstaat). (Ontvangen 25 april 2005)
 1. Ja.
 2. Zie het antwoord op vraag 3 hieronder.
 3. De investeringsmiddelen die in de periode tot 2008 voor nieuwbouw en verbeteringen (Neubau und Ausbau) aan het spoor in Duitsland naar verwachting ter beschikking komen zijn in 2004 in het zogenaamde «Mittelfristplan 2004/2008» overwegend toegewezen aan projecten die reeds aangevangen zijn.
  Voor de ABS (Ausbaustrecke) Emmerich – Oberhausen zijn dientengevolge de middelen toegewezen voor de blokverdichting die de capaciteit tussen de Duits/Nederlandse grens en Oberhausen zullen vergroten. Voor het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen wordt thans de «Vorentwurfsplanung» opgesteld. Over de omvang van de voor het «Mittelfristplan 2008–2012» ter beschikking staande middelen ter realisering van de projecten opgenomen in het Bundesverkehrswegeplan 2003/2015 (dat het wettelijke kader voor de investeringen in de periode tot 2015 vastlegt), kan nu nog geen uitspraak gedaan worden, en dus ook niet dat die middelen er niet zouden zijn of komen. Er zijn geen reden om aan de gemaakte afspraken te twijfelen.
 4. Zoals in het antwoord op vraag 3 hierboven is aangegeven is er geen reden om aan de gemaakte afspraken te twijfelen. De realisering van het derde spoor geschiedt in het kader van het «Mittelfristplan 2008–2012» en mijn uitspraak van 7 april 2004 past daarbinnen. In recente contacten met mijn Duitse collega heeft hij bevestigd dat hij de middelen ter beschikking heeft en dat het project ook voor Duitsland grote prioriteit heeft. «We kunnen gaan plannen» waren zijn woorden.
 5. Geen.
 6. Ja.
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari