ChristenUnie blij met toezeggingen van minister-president

donderdag 14 april 2005 21:08

In het Kamerdebat waarden en normen van vandaag heeft premier Balkenende positief gereageerd op een voorstel van ChristenUnie fractievoorzitter Rouvoet om te komen tot een ‘Handvest voor Burgerplichten’. Rouvoet stelde voor om via een staatscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwelijke stromingen, te komen tot een dergelijk handvest.
 
Tijdens het debat heeft de minister-president toegezegd een voorstel aan het parlement te zullen doen met betrekking tot de totstandkoming van een ‘Handvest voor Burgerplichten’. Rouvoet zei “erg blij te zijn over de gedane toezegging van de minister-president en ziet het voorstel voor een eventuele commissie met grote belangstelling tegemoet”.
 
Daarnaast deed de minister-president een uitspraak over de maatschappelijke functie van kerken in de samenleving. De premier noemde het een goed recht van kerken om zich uit te spreken over kwesties aangaande armoede en asielbeleid. Dit in tegenstelling tot eerdere uitspraken van minister Donner van Justitie, die vond dat kerken zich niet moesten bemoeien met overheidszaken. Balkenende noemde dat het niet een taak van de overheid is dat zij zou moeten bepalen waar kerken zich wel en niet mee zouden mogen bemoeien. Rouvoet reageerde enthousiast op deze uitspraken van de premier: “Ik ben blij dat de minister-president juist op dit punt een ander geluid laat horen dan minister Donner”.  
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari