Veerman komt ChristenUnie tegemoet

donderdag 21 april 2005 17:15

Door ChristenUnie gewenst visserijbeleid komt dichterbij
Tijdens het Algemeen Overleg over de Landbouw- en Visserijraad van donderdag 21 april sprak Tweede Kamerlid Arie Slob zich positief uit over de voorgenomen vereenvoudiging van de regelgeving en de vermindering van administratieve lasten met betrekking tot het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Door ChristenUnie gewenst visserijbeleid komt dichterbij
 
Tijdens het Algemeen Overleg over de Landbouw- en Visserijraad van donderdag 21 april sprak Tweede Kamerlid Arie Slob zich positief uit over de voorgenomen vereenvoudiging van de regelgeving en de vermindering van administratieve lasten met betrekking tot het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Hij voegde hier wel aan toe dat een lagere lastendruk voor de vissers weliswaar van groot belang is, maar dat de hoofdzaak moet zijn dat vissers een helder toekomstperspectief hebben voor de lange termijn.  
 
In dit kader zei minister Veerman toe dat hij iedere gelegenheid in Brussel zal aangrijpen om tot meerjarige vangstafspraken te komen. Veerman gaf tevens aan dat hij er werk van maakt dat bij de totstandkoming van die afspraken niet alleen de stem van de visserijbiologen moet worden gehoord, maar dat ook de stem van de ervaringsdeskundigen – de vissers – zwaar moet meewegen. De minister zal zich daarom inzetten om de relatie tussen de wetenschap en de visserijsector te intensiveren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een uitdrukkelijke wens van de ChristenUnie-fractie.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari