Verslag Bestrijding strafbare feiten via elektronische netwerken

donderdag 21 april 2005 09:47

Door: André Rouvoet
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel tot goedkeuring van het cybercrime verdrag. Zoals ook al in eerdere debatten door hen aangegeven: in principe moet in de virtuele wereld strafbaar zijn wat ook in de ‘normale’ wereld strafbaar is. Zij stellen vast dat dit cybercrime verdrag aan dit uitgangspunt een belangrijke bijdrage levert. Zij stellen naar aanleiding daarvan enkele enkele vragen.
 
Artikel 5. Kan nader toegelicht worden waarom het versturen van spam niet zelfstandig straf-baar wordt gesteld, gelet op het feit dat spam in veel gevallen toch ernstige hinder kan veroor-zaken?
 
Artikel 9. In de toelichting op dit artikel staat dat deze bepaling ook strafbaar stelt het als maatschappelijk aanvaardbaar voorstellen van kinderpornografie en aanverwante zaken. Die strekking van het artikel konden deze leden niet zo gemakkelijk in het artikel zelf terugvinden, hoewel zij zich de wenselijkheid daarvan als zodanig goed kunnen voorstellen. Kan daarop een nadere toelichting worden gegeven. Kan ook worden aangegeven wat de reikwijdte dan zal zijn. Is het in de lucht houden van websites als ‘Martijn’ in het vervolg dan ook strafbaar?
Voorts stellen deze leden een toelichting op prijs met betrekking tot de implicaties van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Brengt deze grens een wijziging of verduidelijking van de grenzen die tot dusverre in Nederland worden gehanteerd? Voorts stellen zij de vraag naar de strafbaarheid van bijvoorbeeld (digitale) advertenties en dergelijke die aan de ene kant kinderpornografie suggereren, maar dat strikt genomen wellicht niet betreffen. Dus uitingen die het in elk geval doen voorstellen of men te maken krijgt met een (zeer jong) persoon, terwijl men aan de andere kant in het midden laat of dat werkelijk zo is.
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari