Bijdrage debat Project 2600 gezichten

woensdag 13 april 2005 09:50

Door Tineke Huizinga
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
constaterende dat kunstenaars in het project ''26.000 gezichten'' met filmische portretten een gezicht proberen te geven aan asielzoekers;
 
overwegende dat ontwikkelingsorganisaties een rol spelen bij het nationale en internationale vluchtelingenbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van opvang in de regio en het Nederlandse terugkeerbeleid;
 
van mening dat ontwikkelingsorganisaties zich actief en met financiële steun mogen mengen in dit publieken maatschappelijk debat over het Nederlandse asiel- en uitzetbeleid;
 
betreurt de handelswijze van de minister, die dit recht van deze organisaties in twijfel trekt, en spreekt als haar mening uit dat ook ontwikkelingsorganisaties een taak hebben bij het entameren van het publiekdebat over het asiel-, vluchtelingen- en uitzetbeleid,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Karimi en Huizinga-Heringa. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 33 (27433).

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari