Algemeen Overleg Cites

woensdag 16 maart 2005 09:54

De heer Slob (ChristenUnie) meent dat hetzij het ministerie van Justitie, hetzij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich schuldig heeft gemaakt aan het laten uitlekken van vertrouwelijke informatie. Is de minister het met hem eens dat dit niet meer mag voorkomen? De minister heeft op de vragen van mevrouw Van Velzen geantwoord dat er dankzij de bestaande wet- en regelgeving en op basis van een risico-analyse flexibel en effectief kan worden opgetreden tegen de import van in het wild gevangen vogels. Daarom is hij niet genegen tot het uitvaardigen van een totaalverbod op de invoer daarvan overeenkomstig de Wild Bird Conservation Act van de VS. Een totaalverbod zou niet aan de doelstellin-gen van de Europese soortbeschermingswetgeving bijdragen, maar wel aan de vermeerdering van illegale handelsstromen. Dat wringt. Wat houdt een afgewogen case-by-casebenadering in? Wordt het traject tussen de vangst en het transport uit de landen van herkomst hierbij betrokken? Wat vindt de minister van de «nee, tenzij»-benadering van de VS? Zijn hiervan resultaten bekend? Bieden die een werkzaam alternatief voor Nederland? Hoe verhoudt dit zich met de Cites-afspraken waaraan ook Nederland zich dient te houden?
Hoe staat het met de inspanningen van de minister om het onderwerp gezelschapsdieren op de Europese agenda te zetten? Hij zou zich die getroosten omdat onderdelen van de handhaving kunnen worden verbeterd. Welke onderdelen zijn dat?
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari