Vragen over Administratieve traagheid zorgkantoren; financiële gevolgen daarvan zorgvragers

vrijdag 18 maart 2005 10:05

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de administratieve traagheid van zorgkantoren en de mogelijke financiële gevolgen daarvan voor zorgvragers.

Met antwoord.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de administratieve traagheid van zorgkantoren en de mogelijke financiële gevolgen daarvan voor zorgvragers. (Ingezonden 18 maart 2005)
  1. Klopt het dat de administratieve verwerking van zorgaanvragen, toekenning en stopzetting van persoonsgebonden budgetten bij (sommige) zorgkantoren ernstig is vertraagd? Zo ja, erkent u dat door deze administratieve traagheid van zorgkantoren een grote financiële verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de zorgvrager? Erkent u voorts dat niet elke zorgvrager op een goede wijze met een dergelijke financiële verantwoordelijkheid kan omgaan? Erkent u tevens dat individuele zorgvragers daardoor in financiële problemen kunnen komen?
  2. Kunt u aangeven hoe vaak het is voorgekomen dat zorgvragers door administratieve traagheid van zorgkantoren in financiële problemen zijn gekomen?
  3. Op welke wijze wilt u de administratieve achterstand bij zorgkantoren aanpakken, om te voorkomen dat zorgvragers nog langer worden geconfronteerd met een onnodig grote financiële verantwoordelijkheid?
Antwoord
Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 18 april 2005)
  1. Mij is bekend dat bij een aantal zorgkantoren sprake is van administratieve achterstanden. Dit is onder meer het gevolg van het snel stijgen van het aantal PGB-houders. Daar komt voor dit jaar nog bij dat de beëindiging van de ex-AAW-regeling tot een forse extra instroom in de pgb-regeling heeft geleid. Het aantal budgethouders is tussen 31december 2004 en 31januari 2005 toegenomen van 67.958 naar 74.913, een toename van 17% in één maand.
    Zorgkantoren geven nu prioriteit aan het zo snel mogelijk omzetten van indicatiebesluiten naar toekenningsbeschikkingen en het verrichten van de daaruit voortvloeiende betalingen. Toch komt het bij deze zorgkantoren voor dat budgethouders te lang op hun pgb moeten wachten. Dat is natuurlijk een ongewenste situatie. Ik heb geen reden om op voorhand te twijfelen aan het vermogen van PGB-houders om verantwoordelijkheid te dragen, ook in financiële zin. Ik kan uiteraard evenmin op voorhand uitsluiten dat in incidentele gevallen problemen kunnen ontstaan.
  2. Nee, dat kan ik niet omdat ik niet beschik over cijfers hierover. Er komen bij mijn departe-ment af en toe brieven binnen van budgethouders met deze klacht, ook ontvangt het CVZ dergelijke signalen soms. Overleg met het betreffende zorgkantoor leidt dan tot oplossingen. Daarom is mijn indruk dat de betrokken zorgkantoren zich er, ook bij aanwezigheid van achterstanden, voor inspannen het ongemak voor de budgethouder zo snel mogelijk te verhelpen. Dat vind ik, samen met het CVZ en ZN, van groot belang.
  3. Ik heb mij ervan overtuigd dat het management van de betrokken zorgkantoren voldoende doordrongen is van de noodzaak om achterstanden aan te pakken. Samen met het CVZ en ZN zal ik de voortgang bij de betrokken zorgkantoren nauwlettend volgen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari