Vragen over Executie drie Palestijnen vanwege collaboratie met Israël

vrijdag 25 maart 2005 18:27

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Baalen (VVD), Wilders (Groep Wilders), Rouvoet (ChristenUnie) en Herben (LPF) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de executie van drie Palestijnen vanwege collaboratie met Israël.

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Baalen (VVD), Wilders (Groep Wilders), Rouvoet (ChristenUnie) en Herben (LPF) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de executie van drie Palestijnen vanwege collaboratie met Israël. (Ingezonden 25 maart 2005)
  1. Kent u het bericht «Abbas okays «collaborator» executions»?1
  2. Is de mededeling in het artikel waar dat premier Abbas zijn goedkeuring heeft verleend aan de executie van drie Palestijnen vanwege collaboratie met Israël? Hoe beoordeelt u deze goedkeuring?
  3. Klopt het dat de drie veroordeelden ten laste is gelegd het doorgeven van informatie over de verblijfsplaats van door Israël gezochte gewapende strijders aan Israëlische veiligheidsdiensten?
  4. Zeggen volgens u de executies in verband met collaboratie ook iets over de houding van de Palestijnse Autoriteit ten aanzien van het vredesproces met Israël in het algemeen?
1 Jerusalem Post, 16 februari jl.
 
Antwoord
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 19 april 2005)
  1. Ja.
  2. t/m 4 Er is vooralsnog geen sprake van uitvoering van door Palestijnse rechtbanken uitgesproken doodvonnissen. President Abbas heeft de beslissing over uitvoering van de in totaal 52 doodvonnissen die bij hem voorliggen uitgesteld en de betrokken zaken terugverwezen naar de desbetreffende rechtbanken.
    Het gaat bij de 52 doodstrafzaken om uiteenlopende misdrijven. Dezerzijds is niet bekend of, en zo ja in welke van deze zaken, het doodvonnis is uitgesproken op grond van de beschuldiging van collaboratie met Israëlische diensten.
    Deze kwestie heeft de blijvende aandacht van Nederland en de EU. De minister-president heeft tijdens zijn bezoekaan president Abbas in Ramallah op 14 maart jl. aangedrongen op voortzetting van het Palestijnse moratorium op de doodstraf dat sinds 2002 van kracht is. De EU heeft op 15 maart jl. in een Troika-demarche onder leiding van het lokale Nederlandse voorzitterschap bij de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken hetzelfde bepleit. Deze kwestie is voorts herhaalde malen door de Nederlandse Vertegenwoordiging te Ramallah in reguliere contacten met vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit onder de aandacht gebracht.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari