Onderwijsraadadvies over spreiding van achterstandsleerlingen

woensdag 18 mei 2005 17:48

De ChristenUnie is overwegend positief over het vandaag uitgebrachte advies van de Onderwijsraad, dat gaat over spreiding en integratie in het onderwijs. Het advies is realistisch over de problematiek en de aanpak van het bestaan van ‘witte en zwarte’scholen. De Onderwijsraad stelt voor om lokale afspraken over spreiding van leerlingen een verplichtend karakter te geven, maar scholen de ruimte te laten voor een eigen invulling. Deze spreiding van leerlingen is volgens de Raad juridisch alleen mogelijk op grond van feitelijke achterstanden en niet op grond van culturele achtergrond. Tegelijk moet er ook dan ruimte blijven bestaan voor scholen die een stringent, op de richting gebaseerd, toelatingsbeleid hanteren. De Onderwijsraad trekt hiermee een grens in de discussie over de vrijheid van onderwijs. Scholen die onderschrijving van hun grondslag vragen, kunnen niet gedwongen worden leerlingen op te nemen. Wel wordt er van hen verwacht dat zij kunnen laten zien dat zij bijdragen aan het bevorderen van actief burgerschap. Het advies stelt daarmee het vertrouwen in deze scholen centraal. De ChristenUnie verwacht dat zij dit zeker niet zullen beschamen.
 
De ChristenUnie heeft echter wel aarzelingen bij het door de Onderwijsraad voorgestelde verplichte karakter van de afspraken om spreiding van leerlingen te realiseren. Ook als deze keuze niet ingegeven wordt door levensbeschouwelijke argumenten, tast een verplichte spreiding de door de ChristenUnie zo gewaardeerde keuzevrijheid van ouders aan. Daar komt bij dat de aanpak van zwarte scholen een probleem is dat de competenties van het onderwijs overstijgt. Hoofdoorzaak is de eenzijdige samenstelling van wijken in de grote steden. Als daar niets aan gedaan wordt, zal het effect van de maatregelen die in het onderwijs genomen worden zeer beperkt blijven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari