Algemeen Overleg Islamopleidingen universiteiten/Nederland

woensdag 06 april 2005 21:02

De heer Slob (ChristenUnie) vindt het van belang dat imams die in Nederland hun ambt uitoefenen, een gedegen kennis van de Nederlandse samenleving hebben. Opleidingen die zulks bevorderen vindt hij derhalve een goede zaak. Terecht stelt het kabinet dat de schei-ding van kerk en staat een belemmering vormt bij het opzetten van een imamopleiding van overheidswege. De staat beperkt zich tot stimulering en ondersteuning en houdt zich verre van enige inhoudelijke bemoeienis; zij stelt dus geen inhoudelijke eisen aan de imamopleiding. De heer Slob wijst erop dat dit zeer nauw luistert: het risico van grensoverschrijding is constant aanwezig.
 
De heterogeniteit van de moslimgemeenschap in Nederland rechtvaardigt de totstandkoming van verschillende imamopleidingen; draagvlak is noodzakelijk om praktische en andere redenen. Wat betekent dit voor de gehonoreerde VU-opleiding? De heer Slob vindt de criteria voor de honorering van de academische islamopleidingen nog onduidelijk. In hoeverre was sprake van inhoudelijke criteria? Heeft de regering de subsidie nu bedoeld voor islamopleidingen of juist voor imamopleidingen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari