Algemeen Overleg Denktank Armoedebestrijding

23-03-2005 22:27 23-03-2005 22:27

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vraagt de staatssecretaris om mondeling alsnog in te gaan op de aanbevelingen van de Denktank armoedebestrijding waarop niet is gereageerd in het kabinetsstandpunt.
 
Het is wel een goede zaak dat er een breed onderzoek zal worden verricht naar het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen. Het is overigens de vraag of er wel voldoende afstemming plaatsvindt tussen de studiefinanciering en de Wet werk en bijstand (WWB), opdat ook arme jongeren kunnen studeren. Naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf wil mevrouw Huizinga voorts weten wat de actuele stand van zaken is met de gezinscoaches. Verder merkt zij op, problemen te hebben met het aanhangige wetsvoorstel inzake de kinderalimentatie. Er zou juist wel moeten worden overgegaan tot een systeem van centrale inning van alimentatie in alle gevallen.
 
Jongeren blijken in toenemende mate problematische schulden te hebben. Aan deze groep, ook de dak- en thuisloze jongeren, moet dan ook extra aandacht besteed worden. Waarom is de regering niet ingegaan op de aanbeveling van de Denktank om een noodfonds voor schrijnende gevallen op te zetten? Ook is zijniet ingegaan op de relatie tussen de schul-denproblematiek van jongeren en huisuitzettingen. Bij de behandeling van de wijziging van de Faillissementswet komt mevrouw Huizinga hierop terug. Thans wil zijal wel weten of het ministerie van SZW een actieve rol zal spelen bijde certificering van private schuldhulp-bemiddelingsbureaus.
 
Tot slot vraagt zij of er niet eerder dan in het najaar meer duidelijkheid kan worden geboden over centrale schuldenregistratie.
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari