Verslag Meerkeuzevrijheid scholen onderwijstijd

donderdag 12 mei 2005 22:40

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel hetgeen beoogt scholen meer keuzevrijheid te geven bij de inrichting van de onderwijstijd. Evenwel constateren deze leden dat door de motie Balemans en de daaropvolgende nota van wijziging de werking van het wetsvoorstel wordt beperkt. De mogelijkheid voor scholen om in de bovenbouw structureel vier dagen in de week onderwijs te geven, wordt uitgesloten. Dit had niet de voorkeur van de leden van de ChristenUnie-fractie, maar zij constateren dat dit de het resultaat is van overleg met de onderwijsorganisaties over de uitvoering van zowel de motie van de Vlies, als mede de motie Balemans en maken daarom geen fundamenteel bezwaar tegen deze wijziging.
 
De leden van de ChristenUnie vragen naar het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Voortvloeiend daaruit en wijzend op de opmerkingen van de regering dat het wetsvoorstel in de praktijk geleidelijk uitwerking zal krijgen, vragen deze leden ook naar het verwachte tijdstip waarop dit wetsvoorstel in de praktijk volledig zal zijn geïmplementeerd?
 
 
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari