Bijdrage debat WAO/WIA

09-06-2005 14:36 09-06-2005 14:36

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie): Voorzitter. Is er nog één organisatie in Nederland te vinden die de Wet WIA en de Invoeringswet WIA steunt? Er is kritiek van de Raad van State, van de werkgevers, van de werknemers, van het UWV, van gemeenten, van verzekeraars, van de CG-raad en van alle andere organisaties die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de wetgeving. Die kritiek richt zich niet alleen op details, maar ook op hoofdlijnen van de wet. Niet alleen in de organisaties die ermee te maken hebben, ook in de Tweede Kamer worden de negatieve geluiden steeds meer gehoord, vooral van de VVD, maar ook het CDA heeft bij diverse gelegenheden behoorlijk kritische opmerkingen gemaakt over het voorstel, zo kritisch dat bij mijn fractie de vraag is gerezen of het nog wel verstandig is om door te gaan met de wet. Zoals anderen al hebben gezegd, als van tevoren vaststaat dat daar geen meerderheid voor is, waarom zullen wij dan nog het voorstel bespreken? Mijn fractie zou bij intrekking in elk geval geen traan laten.
 
Mijn fractie heeft zoveel kritiek op verschillende elementen van de Wet WIA, die ik maar niet noem, omdat ik maar vijf minuten spreektijd heb en het er ook de plaats niet voor is, dat wij op dit moment, gesteld voor de keus tussen de Wet WIA en de huidige regelgeving in de WAO aanpassen, wij voor het laatste kiezen. Met de Wet verbetering poortwachter, met de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting en met het aangepaste Schattingsbesluit is de instroom in de WAO al fors gedaald. De doelstelling van de WAO is ook inkomensbescher-ming en activering. Dat is op zichzelf geen nieuw element van de Wet WIA.
Als de wetsvoorstellen toch worden behandeld, weegt voor mijn fractie heel zwaar dat het parlement serieus moet worden genomen. De heer Van der Vlies zei dat ook. Er moeten amendementen ingediend kunnen worden, ook zwaarwegende amendementen. Er hangt na-tuurlijk een dreiging boven het debat doordat het UWV heeft uitgesproken dat het nieuwe stelsel per 1 januari ingevoerd kan worden, maar niet wanneer er substantiële wijzigingen ko-men. Dat legt een druk op het debat over zo belangrijke wetgeving, die er wat mijn fractie be-treft niet zou moeten zijn. Ik krijg graag vandaag nog de duidelijkheid van de minister dat wanneer wij doorgaan met de bespreking van de wet ook nog substantiële wijzigingen mogelijk zijn.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari