Algemeen Overleg Nota weerbaarheid tegen radicalisering

woensdag 13 april 2005 14:54

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) zegt teleurgesteld te zijn over de nota. Zijis het eens met de analyse, maar mist de rol die de autochtone Nederlanders kunnen spelen bijhet weerbaar maken van moslims tegen radicalisme. Voor sommige moslims houdt de Nederlandse rechtsstaat in dat je anderen op de ziel mag trappen en dat je mag spotten met wat voor anderen heilig is. Die moslims zullen er niet zoveel behoefte aan hebben om die rechtsstaat te verdedigen. Als in Nederland met meer prudentie wordt omgegaan met de minderheden, kan wellicht ook de brede schil van moslims die nu weigert te kiezen voor de Nederlandse rechtsstaat over de streep worden getrokken. Deze mensen moet natuurlijk op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken, maar ook de Nederlandse samenleving heeft hierin een rol te spelen.
 
In de nota wordt ten onrechte geen aandacht besteed aan de relatie tussen nationaliteit en religie. Jonge moslims willen wel moslim zijn, maar weten niet hoe zijdaaraan vorm en inhoud moeten geven. Het ontberen van een identiteit als Nederlandse moslim kan ook een belangrijke oorzaak zijn van de gevoeligheid voor radicalisering. Het is wat dit betreft heel belangrijk dat er rolmodellen komen. Ook aan de belangrijke rol die de media kunnen spelen, wordt ten onrechte geen aandacht besteed. Het zou ook heel goed kunnen werken om jonge moslims kennis te laten maken met allerlei geestelijke stromingen en minderheden in de Nederlandse samenleving.
 
Er is niets op tegen om moslims kennis te laten maken met andere opvattingen. Dat mag echter niet ontaarden in een ideologische strijd. Er moet altijd ruimte blijven voor ver-schillen van inzicht. Zal het netwerk veiligheid en sociale cohesie niet allerlei al bestaande lokale initiatieven overlappen? Wie zullen daarvoor worden uitgezocht? Moeten die mensen rapporteren en wat wordt daarmee dan gedaan? In de nota wordt niets gezegd over contacten met het onderwijs en moskeeën. Waarom is er geen overleg gevoerd met de VNG en moslim-organisaties?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari