Algemeen Overleg Industriebrief

donderdag 21 april 2005 14:55

De heer Slob (ChristenUnie) sluit zich aan bijde laatste vraag van de heer        Kortenhorst. Kunnen in de toekomstige industriebrieven de ondernomen, geplande en gewenste activiteiten worden opgenomen onder vermelding van de daarmee gepaard gaande tijdpaden, verantwoor-delijkheden en budgetten?
 
Er moet een duidelijke spin-off zijn naar provincies en lokale overheden. Zijmoeten goede afspraken maken met de lokale industrie. Het Rijk moet daartoe het voorbeeld geven.
 
De samenwerking tussen de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap loopt nog niet vlekkeloos, maar is wel van groot belang voor het verband tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Het ministerie van Economische Zaken zou zich uit dat oogpunt ook moeten bezighouden met Euroskills. Er zijn geweldige plannen die de ministeries samen moeten toetsen. Rotterdam denkt mee. Dat moet het ministerie van Economische Zaken ook doen. Kunnen de bewindslieden hierop ingaan?
 
De heer Slob sluit zich volledig aan bijde woorden van collega Kortenhorst over innovatie. Het is goed dat daar dankzijhet Paasakkoord veel extra geld voor is uitgetrokken. Ook is het verheugend dat de borgstelling is gerealiseerd. Ligt de innovatieregeling voor de scheepsbouw al in Brussel? Frankrijk en Italië zijn bezig met een open budget; Duitsland steekt er ongeveer 60 mln in. Nederland heeft een naam hoog te houden en kan dus niet achterblijven. Kan de staatssecretaris hierover enkele heldere uitspraken doen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari