Bijdrage debat Mensenrechten: afschaffen doodstraf onder alle omstandigheden

woensdag 25 mei 2005 06:42

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie): Voorzitter. Er is mij door een collega gezegd dat het erg brutaal is om als eerste in te schrijven als je niet aan de schriftelijke ronde hebt meegedaan. Dat is ook zo, maar om het een beetje goed te maken, zeg ik u dat mijn bijdrage meer het karakter van een statement heeft. Ik zal snel klaar zijn en geen vragen stellen aan de minister.
 
De ChristenUnie is van oordeel dat ten principale overheden het recht hebben om de doodstraf toe te passen. Deze theoretische benadering heeft er in het verleden toe geleid dat wij de wijziging van de Grondwet die ertoe strekte om altijd en overal de doodstraf onmogelijk te maken, niet hebben gesteund. In het verlengde van die benadering ligt het voor de hand dat wij ook dit voorstel van de regering niet zullen steunen. Wij zijn niet voor ondertekening van het protocol. Ten overvloede en ter verduidelijking voeg ik hieraan toe dat een recht van de overheid om de doodstraf op te nemen in haar sanctiearsenaal geen plicht betekent. De ChristenUnie steunt voluit de keuze van de Nederlandse wetgever om onder alle omstandigheden af te zien van het toepassen van de doodstraf. Wij zullen dus zeker niet ijveren, op wat voor manier ook maar, voor herinvoering.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari