Algemeen Overleg HSL-Zuid

woensdag 13 april 2005 23:59

De heer Slob (ChristenUnie) meent dat de minister de overgang soepel heeft gemaakt door de voortgangsrapportage in te kleden overeenkomstig de wens van de Commissie TCI. Ook de accountantrapportage was beter, al was die weer betrekkelijk laat beschikbaar.
 
Hij sluit zich aan bij de vragen over de risicoreservering. De heer Slob vindt het lastig op basis van de verstrekte informatie nude conclusie te trekken dat die onttrekking aan de risicoreservering strikt noodzakelijk is en dat er geen alternatieven zijn.
Is er voldoende juridische grond om de aannemers aan te spreken op het punt dat de dynamische belasting van de geluidsschermen kleiner blijkt te zijn dan in de contracten met de onderaannemers is vermeld, evenals op de meerkosten van een sterkere constructie?
 
Naar zijn idee is het bijzonder dat de afspraken over de verdere verdieping van de Westerschelde in dezelfde week zijn gemaakt als die over de HSL. Hij is niet gelukkig met de afspraken over de Westerschelde en evenmin met het resultaat op het terrein van de HSL. Hij pleit voor duidelijkheid over de status van de afspraak tussen de minister en haar Belgische collega. Welke garanties worden gegeven dat de HSL-treinen in België voorrang krijgen op het binnenlands verkeer? Zullen er, rekeninghoudend met de ingroeiperiode van 2 jaar, in de beginperiode op het traject Den Haag–Brussel minder dan 8 treinen per dag rijden? Waarop kan de minister zich beroepen als dit anders uitpakt dan is afgesproken?
 
De beoogde gebruikersvergoeding van 148 mln. wordt als een molensteen ervaren en dat is niet vreemd. Hij vraagt of de prognose van het aantal reizigers nog actueel is. Professor Van Witsen uit Delft heeft opgemerkt dat onder deze voorwaarde een spoedig faillissement voor HSA dreigt. Hoe schat de minister dit in? Het vragen van een lagere gebruikersvergoe-ding lijkt hem niet vreemd. Vermoedelijk zal HSA ook met een claim komen naar aanleiding van de overeenkomst die met België is gesloten. In hoeverre staat HSA uit juridisch oogpunt sterk en op welke wijze is de vervoerder indirect betrokken geweest bij de onderhandelingen met België?
 
Professor Van Witsen stelt dat de vertraging in België in de structurele situatie hooguit 6 minuten zal bedragen in plaats van 8. Hoe staat de minister daar tegenover?
 
De heer Slob pleit er tot slot voor te garanderen dat de reizigers die gebruikmaken van binnenlands vervoer er niet op achteruit zullen gaan, dat het aantal verbindingen niet zal worden teruggebracht en dat de prijs niet zal stijgen. Wat kan en wil de minister op dat punt doen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari