Algemeen Overleg Dualisering gemeentebestuur

donderdag 28 april 2005 22:10

De heer Slob (ChristenUnie) merkt op dat uit het onderzoek "Aangelegd om in vrijheid samen te werken" aan de ene kant blijkt dat er veel verkeerd gaat, maar dat er aan de andere kant ook positieve ontwikkelingen te melden zijn. Deze evaluatie komt vrij snel, terwijl het veel tijd kost om het dualisme in de praktijk vorm te geven. Het is jammer dat de scheiding van bevoegdheden ook een scheiding van geesten tot gevolg heeft gehad. In sommige gemeenten is er bovendien een vechtcultuur ontstaan. Er is veel energie nodig om deze ontwikkelingen te keren. Vanuit de verschillende verantwoordelijkheden moet men zich gezamenlijk inzetten voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners.
 
De reactie van het kabinet is nogal tam. Als er in sommige gemeenten niets verandert, kan dit schadelijk zijn voor de kwaliteit van het lokale bestuur. Er is behoefte aan meer concrete uitwerkingen van de aanbevelingen van de commissie-Leemhuis. Daarbij moet commitment worden gezocht bij de VNG, politieke partijen en andere betrokken instanties. Is de minister bereid, een plan van aanpak op te stellen?
 
In de brief wordt nog uitgegaan van de direct gekozen burgemeester. De vraag is nog steeds of de burgemeester voorzitter van de raad moet blijven. Gelet op de aard van het dualisme is dit ongewenst, maar in de praktijk is juist de burgemeester de stabiele factor, de bruggenbouwer tussen raad en college. De VNG heeft gevraagd om de Gemeentewet nader te bezien en deze eventueel te wijzigen. Dat mag echter niet tot uitstel van de noodzakelijke maatregelen in het kader van de dualisering leiden.
Gemeenten hebben behoefte aan meer helderheid over de kaderstellende rol van de raad en over het begrip "beleidsvoorbereiding".
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari