ChristenUnie: Geen lesgeld meer in 2005/2006

maandag 27 juni 2005 17:11

ChristenUnie wil einde aan zware belasting gezinnen met schoolgaande kinderen
De ChristenUnie wil het lesgeld met ingang van het cursusjaar 2005/2006 afschaffen. Arie Slob: “Het lesgeld rijst de pan uit. Voor dit cursusjaar moeten de ouders van 16- en 17-jarigen maar liefst € 936 ophoesten. Daar komen de kosten van studieboeken en ander materiaal nog eens bij. Dat is voor gezinnen met schoolgaande kinderen een enorm zware belasting”.

Lesgeld afschaffenChristenUnie wil einde aan zware belasting gezinnen met schoolgaande kinderen
 
De ChristenUnie wil het lesgeld met ingang van het cursusjaar 2005/2006 afschaffen. Arie Slob: “Het lesgeld rijst de pan uit. Voor dit cursusjaar moeten de ouders van 16- en 17-jarigen maar liefst € 936 ophoesten. Daar komen de kosten van studieboeken en ander materiaal nog eens bij. Dat is voor gezinnen met schoolgaande kinderen een enorm zware belasting”. De ChristenUnie heeft een amendement op de Voorjaarsnota ingediend, waarvoor de dekking voor een belangrijk deel gevonden wordt in een besparing op de tegemoetkoming onderwijsbijdrage (WTOS). Slob: “Daarmee komt ook een einde aan het rondpompen van geld, waardoor als bijkomend voordeel de administratieve lasten een stuk lager worden”. 
 
De afschaffing van het lesgeld is een langgekoesterde wens van de ChristenUnie. Slob: “Kinderen hebben recht op gratis onderwijs. Dat is vastgelegd in het Internationale Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten, dat ook door Nederland is ondertekend”. De ChristenUnie heeft al herhaaldelijk op de afschaffing van het lesgeld aangedrongen, bijvoorbeeld tijdens diverse Algemene Politieke Beschouwingen en begrotingsbehandelingen.
 
In 2001 onderzocht de toenmalige minister van OCW, Loek Hermans,  op verzoek van de ChristenUnie de mogelijkheden om het lesgeld af te schaffen. Hij zag het toen niet zitten. Slob heeft goede hoop dat het deze keer anders loopt: “De coalitiepartijen hebben laten doorschemeren dat zij streven naar lastenverlichting voor de burger. Nu zal blijken of zij bereid zijn om boter bij de vis te doen”. In 2004 bleek dat het Nederlandse gezinsbeleid in vergelijking met andere landen dramatisch slecht scoort. Uit een onderzoek van de University of York bleek dat op een ranglijst van 22 welvarende landen alleen Griekenland het slechter doet. De buurlanden België, Duitsland, Engeland en Frankrijk scoren aanmerkelijk beter dan Nederland. Slob: “De Gezinsraad en het NIBUD brengen regelmatig alarmerende berichten naar buiten. Dit is een prachtig instrument om de financiële positie van gezinnen met kinderen te verbeteren”.  

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari