Wetgevingsoverleg Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

27-06-2005 14:49 27-06-2005 14:49

Bron: ongecorrigeerd stenogram
 
Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie): Voorzitter. De minister gaat in de stukken in op de vraag hoe UWV het werkelijk verdiende loon vaststelt, op basis waarvan de aanvullingen worden berekend. Mijn fractie meent dat er problemen kunnen zijn bij een niet-stabiele inkomenssituatie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ik hoor graag van de minister hoe hij dat wil ondervangen.
 
De WGA is een sobere regeling. Dat geldt vooral voor de vervolguitkering. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte moet ten minste 50% van de resterende verdiencapaciteit benutten. Ik ben overtuigd door de reden die het kabinet geeft om niet te kiezen voor 1%, zoals mevrouw Bussemaker bepleit. Tegelijkertijd blijft voor mijn fractie de grote vraag hoe het moet met gedeeltelijk arbeidsongeschikten die geen werk vinden en die dan een soort straf krijgen: geen vervolguitkering en geen loonaanvulling. Dat is een prikkel, maar betekent een straf als je wel je best doet, maar gewoon niet aan de bak komt.
 
Wij weten allemaal dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten, vooral ouderen, het op de ar-beidsmarkt moeilijker hebben dan anderen. Dat blijft voor mijn fractie een buitengewoon groot probleem. Zouden deze mensen niet toch een hogere uitkering kunnen krijgen wanneer zij aantonen dat zij hebben gesolliciteerd, maar echt niet aan de slag kunnen komen? Ik kan mij voorstellen dat dit, net als bij bepaalde gevallen in de WW, een reden kan zijn om een uit-kering te geven als zij aantonen dat zij vrijwilligerswerk doen en dus wel willen werken, maar geen betaald werk kunnen vinden. Ik hoor ook graag een opsomming van de maatregelen om werkgevers aan te moedigen gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan te nemen.
 
Verwacht de minister dat werknemers zich al dan niet collectief zullen verzekeren tegen inkomensverlies bij een WGA-vervolguitkering? Die geluiden zijn al te horen. Wat is zijn reactie daarop? Stel dat dat de praktijk wordt, hoe moet het dan met de werknemers die nu ziek zijn, in de wachttijd zitten en zich in elk geval niet kunnen verzekeren voor dit nieuwe WAO-gat? 
De WGA-uitkering is lager dan de IVA-uitkering, als de IVA uitkering wordt aange-vuld tot 75% omdat aan de voorwaarden wordt voldaan. De minister heeft gezegd dat dege-nen die een WGA-uitkering krijgen en die wel volledig, maar niet duurzaam arbeidsonge-schikt zijn toch een uitkering krijgen van 70% van het laatstverdiende loon. Lijkt het hem niet redelijk om deze 70% dan ook te verhogen tot 75%? Ik kan geen verklaring vinden voor het onderscheid dat een volledig arbeidsongeschikte in de IVA 75% van het laatstverdiende loon zou krijgen en een volledig arbeidsongeschikte in de WGA maar 70%.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari