Kamerleden uiten zorg over hongerstakers van Ter Apel

12-07-2005 13:55 12-07-2005 13:55

Bron: Nederlands Dagblad

van onze redactie politiek

DEN HAAG - De Kamerleden Huizinga-Heringa (ChristenUnie en De Wit (SP) maken zich zorgen over uitgeprocedeerde asielzoekers die in hongerstaking zijn gegaan. ,,Het gaat om een uiterste middel van mensen die in een onmogelijke positie verkeren'', zegt Tineke Huizinga. Ook De Wit spreek van een ,,daad van wanhoop''.

Beiden Kamerleden hopen dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) bereid is serieus te kijken naar de vluchtverhalen van de hongerstakers.

De statenleden van de fracties van PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie, een meerderheid in de Groningse PS, dringen aan op een parlementair onderzoek. Ze achten de situatie in het door hen bezochte vertrekcentreum in Ter Apel ,,ontoelaatbaar''. Hoewel Huizinga de kans op zo'n onderzoek uiterst gering acht, omdat de coalitie de rijen gesloten houdt, zal ze toch proberen deze zaak in het parlement aan te kaarten. Ondanks alle sussende woorden van de minister gebeuren er te veel vreemde dingen die een dergelijk onderzoek rechtvaardigen, stelt het Kamerlid van de ChristenUnie.

Een van de kernpunten daarbij is het 'buiten-schuld-criterium'. Wanneer een uitgeprocedeerde asielzoeker niet meewerkt aan zijn terugkeer dan kan hij op straat wordem gezet of in bewaring worden gesteld. In de Tweede Kamer hebben ChristenUnie en SP het buiten-schuld-criterium regelmatig aan de orde gesteld. De Wit: ,,Honderden mensen blijken niet terug te kunnen en toch hebben tot nu toe pas dertig mensen zo'n buiten-schuldstatus gekregen. Waar zijn die anderen gebleven? Die zijn nu illegaal en moeten maar zien hoe ze aan eten en een slaapplek komen. De minister heeft altijd gezegd dat er geen mensen op straat belanden, maar het tegendeel is waar.''

Huizinga weet dat een land als Syrië niet of nauwelijks meewerkt om uitgeprocedeerden aan identiteitspapieren te helpen. ,,Soms heeft dat land de papieren zelf van de betrokkene afgepakt. In dat geval lukt het die mensen niet om terug te keren naar dat land. Wanneer is het dan buiten de schuld van de uitgeprocedeerden dat ze niet terug kunnen?'' Soms stellen ambassades een wachttijd in van een paar maanden om aan papieren te komen terwijl de uitgeprocedeerden in het vertrekcentrum na vier weken al op straat gezet kunnen worden. SP'er De Wit wil direct na het zomerreces een Kamerdebat over het buiten-schuldbeleid dat de minister hanteert.

De indruk van het ChristenUnie-Kamerlid is dat Verdonk de slapheid van vorige regeringen wat betreft het uitzetten van uitgeprocedeerden koste wat kost wil vermijden. ,,Zij wil iets doen. Daarbij kijkt ze te veel naar de uitzetting van mensen als de oplossing. Er is altijd beloofd dat er oog zal zijn voor individuele gevallen en dat het uitzetten verantwoord moet gebeuren. Haar aanpak vind ik echter rigoureus en behoorlijk aan de harde kant, waarbij niet steeds de belofte van aandacht voor individuele gevallen wordt waargemaakt.''

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari