Vragen over veiligheid op de Westerschelde

donderdag 22 september 2005 17:12

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over veiligheid op de Westerschelde.

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over veiligheid op de Westerschelde.
  1. Kunt u een overzicht geven van alle ongevallen die sinds 1990 hebben plaatsgevonden op de Westerschelde, in het bijzonder in het Nauw van Bath?
  2. Kunt u aangeven wat sindsdien precies door het rijk en andere betrokken overheden is ondernomen om de veiligheid op en rondom de Westerschelde te vergroten? Wat is de exacte stand van zaken rond het programma nautische veiligheid Westerschelde? Kunt u in een schematisch overzicht aangeven welke onderdelen wanneer zijn uitgevoerd en welke onderdelen nog moeten worden uitgevoerd? Ligt het programma op schema?
  3. Bent u van oordeel dat de huidige veiligheidsrisico’s voor de omliggende gemeenten en natuurgebieden acceptabel zijn? Zo ja, kunt u dat onderbouwen?
  4. Klopt het dat een op 7 juni jl. door de gemeente Reimerswaal aan u geadresseerde brief over de veiligheid op de Westerschelde tot nu toe niet heeft beantwoord? Zo ja, wat is daarvan de reden? Zo nee, kan de Kamer een afschrift van de antwoordbrief ontvangen?
  5. Wat vindt u van de suggestie om in het Nauw van Bath eenrichtingverkeer in te stellen, waarbij de toegestane vaarrichting tijdsgebonden is? Wat bedoelde u met de opmerking in uw brief van 7 juni 2004 aan de voorzitter van de Tweede Kamer dat het instellen van eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de (hele) Westerschelde tot onbeheersbare verkeerssituaties zou leiden, gelet op de herkomst en bestemming van de scheepvaartstromen?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari