Afschaffing lesgeld historisch besluit

zaterdag 16 juli 2005 10:11

Bron: Nederlands Dagblad

door Arie Slob

Jarenlang leek het onmogelijk, maar het afschaffen van het lesgeld is met recht een historisch besluit dat in veel gezinnen met groot enthousiasme is ontvangen. Voor veel ouders ziet de komende tijd er financieel opeens anders uit, schoolkosten drukken namelijk zwaar op het gezinsbudget.

In het afgelopen cursusjaar was het lesgeld, een substantieel deel van de schoolkosten, al opgelopen tot 936 euro per kind. Voor het nieuwe cursusjaar zou daar de jaarlijkse inflatiecorrectie weer bijkomen. Zou, want Nederland heeft eindelijk het lesgeld afgeschaft. We gaan er van uit dat minister Zalm het hierdoor ontstane gat in de begroting weet te dichten.

De afschaffing van het lesgeld geeft veel ouders wat financiële lucht, juist in deze tijd is dat niet verkeerd. Een plezierige bijk0omstigheid is dat Nederland eindelijk voldoet aan het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESC) dat uit 1966 dateert. Daarin wordt gesproken over 'kosteloos onderwijs' voor leerlingen in primair- en voortgezet onderwijs. Door het heffen van lesgeld voldeed Nederland naar de opvatting van de ChristenUnie niet aan dit deel van het verdrag. Meerdere malen hebben we daarom vergeefse pogingen gedaan het af te schaffen.

Toegankelijk

In 2001 merkte toenmalig minister van onderwijs Hermans nog op dat 'kosteloos onderwijs' een niet al te gelukkige vertaling was van 'free education'. Volgens hem betekent dit dat het onderwijs toegankelijk moet zijn zonder financiële belemmeringen. Het heffen van lesgeld voor leerplichtige leerlingen vanaf 16 jaar zou daar niet mee in strijd zijn omdat ouders met een smalle beurs een tegemoetkoming in de studiekosten kunnen krijgen. De Tweede Kamer nam met die dunne interpretatie indertijd genoegen en een amendement van de ChristenUnie kreeg geen meerderheid.

Minister Van der Hoeven van onderwijs meent dat de Tweede Kamer maar een beperkte invloed heeft op de schoolkosten. Een opvatting die in schril contrast staat met het voornemen dat haar ministerie al in 1975 formuleerde voor ,,fasegewijze afschaffing van de school-, cursus- en examengelden". Van de coalitiepartners hebben VVD noch D66 zich ooit druk gemaakt over het lesgeld. Het CDA wilde het in 2001 wel afschaffen na een uitspraak van het partijcongres. Vorige week kwam de zaak in een stroomversnelling en spraken de coalitie en minister Zalm zich er toch voor uit. Hier heeft ongetwijfeld meegespeeld dat het tijd was voor goed (financieel) nieuws. Afschaffing van het lesgeld is een historisch besluit, een geweldige doorbraak in lijn met een door Nederland ondertekend verdrag. Beter laat dan nooit.

Drs. Arie Slob is lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari