Vragen over Weigeren zondagsarbeid

26-08-2005 17:39 26-08-2005 17:39

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Bussemaker en Stuurman (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het weigeren van zondagsarbeid.

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Bussemaker en Stuurman (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het weigeren van zondagsarbeid. (Ingezonden 26 augustus 2005)
  1. Is het u bekend dat in artikel 2-5 van de (concept) CAO-Wonen wordt vastgelegd dat werknemers alleen mogen weigeren zondagsarbeid te verrichten op grond van aantoonbare gewetensbezwaren, hetgeen in strijd is met de Arbeidstijdenwet artikel 5:4, eerste lid, op grond waarvan werknemers ook om andere redenen dan gewetensbezwaren kunnen weigeren op zondag te werken?
  2. Deelt u de opvatting dat dit artikel uit deze (concept) CAO nietig is? Zo ja, heeft u het voornemen om niet over te gaan tot het algemeen verbindend verklaren van deze CAO – tenminste op dit onderdeel –, omdat dit strijdig is met de Arbeidstijdenwet? Zo neen, kunt u uw antwoord toelichten?
  3. Indien u overgaat tot het algemeen verbindend verklaren van deze (concept) CAO, realiseert u zich dan dat, hoewel de Arbeidstijdenwet prevaleert boven de CAO, werknemers desondanks in een ongunstige positie worden gemanoeuvreerd, omdat zij over het algemeen eerder inzicht hebben en kennis dragen van hun CAO dan van wettelijke bepalingen? Acht u die situatie wenselijk?
  4. Bent u bereid andere CAO’s te screenen op strijdigheid met de Arbeidstijdenwet en met andere wetgeving?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari