Algemeen Overleg Soedan

woensdag 29 juni 2005 17:55

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) benadrukt dat intensieve internationale druk nodig is om de zorgelijke situatie in Sudan te verbeteren en een spoedige en volledige implementatie van de CPA te bewerkstelligen. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking zegt in haar brief terecht dat de Sudanese regering alleen buigt voor uniformen en internationale druk.
 
Voormalig minister Pronk,die nu in een andere functie betrokken is bij Sudan, heeft benadrukt dat gezien de toenemende spanning rond de resoluties en het strafhof de effectiviteit van de AU-missie (AMIS) moet worden vergroot. Hoe vat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking dit op? Slaat het alleen op het verdubbelen van het aantal troepen en het verbeteren van het materieel, of gaat het ook om een efficiëntere manier van werken?
 
De veiligheid van mensen in vluchtelingenkampen is onvoldoende gewaarborgd. Zij lopen daar nog steeds het gevaar om te worden verkracht of vermoord. PerspectieF,de organisatie van ChristenUnie-jongeren, heeft een handtekeningenactie gevoerd om hiervoor aandacht te vragen en op te roepen tot het vergroten van de veiligheid van vluchtelingen. Ziet de minister voor Ontwikkelingssamenwerking mogelijkheden om dat te bereiken? Denkt zij vooral aan het versterken van AMIS of is er ook een rol weggelegd voor UNMIS?
 
De heer Pronk heeft gezegd veel waarde te hechten aan Europese betrokkenheid. Er is onder andere verzocht om het beschikbaar stellen van militaire waarnemers en civiele politie voor UNMIS. In zijn brief van 25 april zegt de minister van Buitenlandse Zaken dat de regering bij het Luxemburgs EU-voorzitterschap heeft bepleit om deze verzoeken te agenderen voor bespreking in EU-verband. Zijn de verzoeken inderdaad besproken?
 
Is er besloten tot een gezamenlijke EU-bijdrage? In de brief van 25 april staat dat de regering onderzoekt of het mogelijk is om politiefunctionarissen ter beschikking te stellen voor UNMIS. In hoeverre heeft zij ondertussen al een standpunt bepaald? De minister voor Ontwikkelingssamenwerking verdient waardering voor haar inzet op de donorconferentie voor Sudan in Oslo.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari