Algemeen Overleg Regionaal Veiligheidsbestuur

dinsdag 07 juni 2005 17:56

De heer Slob (ChristenUnie) constateert dat de minister niet goed heeft geluisterd naar datgene wat de Kamer, de gemeenten en de regio hebben gezegd over de doorzettingsmacht. Hij vindt het goed dat op dat punt consensus is bereikt tussen de VNG, het IPO en de veiligheidskoepel. Hij vraagt de minister hun standpunt bij de uitwerking van zijn plannen als uitgangspunt te nemen.
In de brief van de minister ontbreekt het aan een integrale veiligheidsvisie op de witte, de blauwe en de rode kolom. De reden daarvan is dat de Wet ambulancezorg en de Politiewet niet voor het zomerreces zullen worden behandeld. Het is daardoor echter wel lastig om een integraal beeld te krijgen van de bevoegdheden van de verschillende spelers in het geheel. Daarbij komt dat er nog niet voldoende duidelijkheid is over de onderscheiden bevoegdheden van het veiligheidsbestuur, het korpsbeheer en de brandweer. Het is van belang dat die zaken straks in totaliteit kunnen worden beoordeeld.
 
De heer Slob sluit zich aan bij de vragen en opmerkingen over de meldkamer. In deze brief van de minister staat nagenoeg niets over de regionalisering van de brandweer. De voorgestelde detacheringprocedure vindt hij vreemd. Hij spreekt tot slot zijn voorkeur uit voor een lokaal georganiseerde brandweerdienst die regionaal wordt gedetacheerd als dat noodzakelijk is en vraagt de minister daarmee rekening te houden bij de uitwerking van zijn plannen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari