Geld is geen wondermiddel!

donderdag 15 september 2005 17:33

Tegenbegroting Groeien in vertrouwen met samenhangend pakket maatregelen.
 
Nederland is veranderd. De balans en de rust zijn uit de samenleving verdwenen. Dat heeft te maken met religieus geweld en de dreiging van terreur. Maar vooral ook met de doorgeslagen individualisering en toenemende onverschilligheid. André Rouvoet: “Na het zure komt het zoet. Dat is de boodschap van het kabinet. Maar de voorgestelde maatregelen getuigen van een onderschatting en nogal oppervlakkige analyse en aanpak van de problemen. Geld is geen wondermiddel. Er is een consistente samenlevingsvisie met een samenhangend pakket van maatregelen nodig”. De ChristenUnie presenteert op Prinsjesdag een tegenbegroting: Groeien in vertrouwen. De voorgestelde maatregelen geven huishoudens en bedrijven nieuwe kansen om hun eigen verantwoordelijkheid vorm te geven. Uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat het financieringstekort op hetzelfde niveau uitkomt als in de kabinetsplannen. De ChristenUnie komt met een extra koopkrachtverbetering van ruim € 1 miljard voor huishoudens.
 
 “Dit kabinet is klaar met bezuinigen”, aldus Gerrit Zalm. Het kabinet belooft een herstel van de economie. Het optimisme van het kabinet wordt niet gedeeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het besteedbaar inkomen van huishoudens is opnieuw gedaald en dat is niet goed voor het consumentenvertrouwen. Ook het MKB twijfelt aan het economisch herstel, omdat de binnenlandse bestedingen stagneren.
 
Rouvoet: “Bezuinigen was nodig. Het vertrouwen in het kabinet is zo sterk gedaald, omdat met name kwetsbare groepen getroffen werden en de mensen een samenhangende visie met toekomstperspectief missen. Mensen weten niet waar het naar toe gaat. Ze zijn onzeker over de toekomst en dat is óók slecht voor de economische ontwikkeling”. De politiek staat voor de opgave om te werken aan herstel van vertrouwen. Dat verklaart de titel van de tegenbegroting van de ChristenUnie. De tegenbegroting Groeien in vertrouwen bestaat uit zes samenhangende beleidspakketten, rondom samenleving en verantwoordelijkheid, kind en gezin, lastenverlichting en lastenverdeling, duurzaamheid en vergroening, economische groei en arbeidsmarkt. De koopkrachtverbetering wordt o.a. betaald met de invoering van een progressieve vermogensbelasting, een heffing op luchtverkeer, de invoering van een ‘trekkertax’ voor luxe terreinwagens, een verhoging van de kansspelbelasting en het schrappen van subsidies. 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari