Goedkoper werk voor jongeren

vrijdag 16 september 2005 15:18

Aanpak van jeugdwerkloosheid in tegenbegroting Groeien in vertrouwen.
 
De ChristenUnie komt in de tegenbegroting Groeien in vertrouwen met concrete maatregelen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het beleidspakket JOEP geeft jongeren de kans om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt door scholing en ervaring op te doen. André Rouvoet: “De ChristenUnie richt zich op duurzame economische groei. Dat vraagt om een toekomstgerichte visie op de arbeidsmarkt. De overheid moet bedrijven in staat stellen om jongeren nieuwe kansen te bieden. Het werk moet goedkoper worden”. Het gaat om vier maatregelen onder de noemer JOEP (JOngeren Een Plek): bijbaan, afdrachtskorting, startbaan en opleidingstraject. 
 
De sociale verzekeringen voor scholieren en studenten met een bijbaantje (die er onder het nieuwe zorgstelsel fors op achteruit gaan) zijn niet nodig. Bovendien zijn deze verzekeringen duur en hinderlijk voor werkgevers. De ChristenUnie stelt daarom voor om de verplichte verzekeringen voor jongeren tot 23 jaar die ingeschreven staan aan een onderwijsinstelling te laten vervallen. Dat leidt tot een forse besparing op uitvoeringskosten en vermindering van administratieve lasten voor werkgevers. Om oneigenlijk gebruik van deze regeling te voorkomen en om evenwicht te brengen in de arbeidskansen handhaaft de ChristenUnie (in tegenstelling tot het kabinet) een werkgeversafdrachtskorting, die met name raakt aan jongeren tot 23 jaar met het minimumloon.
Om te voorkomen dat schoolverlaters en jonge werklozen langdurig geen betaalde arbeid hebben, wordt het instrument van startbaanovereenkomsten voorgesteld. Het opleidingstraject JOEP is een initiatief om jongeren een half jaar werk te bieden in de publieke sector, met inzet van bijstandsmiddelen.  
 
De ChristenUnie komt ook met maatregelen om de arbeidskansen van oudere werknemers te verbeteren en de arbeidsparticipatie van gehandicapten te bevorderen. Dat gebeurt in de vorm van een reductie van de loonkosten voor oudere werknemers door het invoeren van een Specifieke Ouderenkorting. Met een korting op de loonkosten voor werkgevers die een gehandicapte werknemer in dienst nemen, worden de arbeidskansen van gehandicapten vergroot.   

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari