Vragen over over de beperking van godsdienstvrijheid in Sri Lanka

vrijdag 16 september 2005 18:21

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Herben (LPF), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Rambocus (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de beperking van godsdienstvrijheid in Sri Lanka.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Herben (LPF), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Rambocus (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de beperking van godsdienstvrijheid in Sri Lanka. (Ingezonden 16 september 2005)
  1. Is het waar dat op dit moment de «Wet betreffende het verbod op gedwongen bekeringen» en de «Wet op de bescherming van de godsdienstvrijheid» in het Sri Lankese parlement behan-deld worden? Kunt u ons informeren over de stand van zaken van de parlementaire behande-ling?
  2. Is het waar dat in beide wetten hoge geldboetes en gevangenisstraffen zijn opgenomen voor bekeringsactiviteiten? Hoe worden ongeoorloofde bekeringsactiviteiten in beide wetsvoor-stellen gedefinieerd?
  3. Hoe beoordeelt u de inhoud van deze wetten?
  4. Bent u bereid om, in navolging van de Verenigde Staten, zowel bilateraal als in internationaal verband over deze wetten uw ernstige zorgen uit te spreken en de Sri Lankese regering te vragen de gewraakte bepalingen uit de voorstellen te schrappen, dan wel de voorstellen terug te nemen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari