Verslag Vorstschade fruitteelt

08-09-2005 18:34 08-09-2005 18:34

Door: Arie Slob
 
Schriftelijke vragen van de leden van de fractie van de ChristenUnie
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van de antwoorden (AH-1890) en nadere antwoorden (AH-2254) van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de schriftelijke vragen van de leden Atsma en Mastwijk.
 
Deze leden zijn tevreden met de ontwikkeling die is op te merken in de antwoorden van de desbetreffende minister. Stelde hij in eerste instantie nog dat er geen rol voor de overheid was weggelegd, in tweede instantie acht hij die rol wel degelijk aanwezig. Echter, deze leden hopen ook dat het nadere antwoord van 26 augustus nog niet het definitieve antwoord is van minister Veerman op de geleden vorstschade in de fruitteelt. En daarom hebben zij nog de volgende vragen voor de minister:
 
-         Waarom acht de minister het billijk om aan een tegemoetkoming voor de opbrengstderving de eis te verbinden dat ondernemers zich voor minimaal vijf jaar tegen vorstschade in de fruitteelt verzekeren daar de strenge vorst van eind februari en begin maart een uitzonderlijk gebeuren was?
-         Acht de minister het verstandig gezien de urgente situatie voor sommige fruittelers dat hij wacht met het afhandelen van de schade, totdat een verzekering tegen zware vorstschade in de fruitteelt is gerealiseerd?
-         De minister denkt aan een beperkte opbrengstderving. Aan welke percentages en aan welke bedragen moet dan gedacht worden?
-         Hoe staat het met de voortgang van de taxatierapporten? En indien er reeds resultaten zijn, hoe zien deze er dan uit?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari