Algemeen Overleg Evaluatie alternatieven voor dierproeven

donderdag 30 juni 2005 18:54

De heer Rouvoet (ChristenUnie) memoreert dat zijn fractie herhaaldelijk via moties en amendementen heeft gewerkt aan het op peil houden en zo mogelijk verhogen van de budgetten voor het zoeken naar alternatieven voor dierproeven. Zo nodig gaat zijn fractie daarmee door, maar het zou hem een lief ding waard zijn als niet iedere keer vanuit de Kamer de correctie moet plaatsvinden om dit belangrijke onderzoek op peil te houden en daarvoor voldoende middelen beschikbaar te stellen, maar dat dit gewoon vanuit het kabinet en de departementen afdoende wordt geregeld.
 
Uit de evaluatie van de Wet op de dierproeven blijkt dat een verdere vermindering van het aantal dierproeven alleen kan worden bereikt door meer onderzoek naar alternatieven te doen. Dat is een reden te meer om het goed te regelen voor de toekomst.
De heer Rouvoet constateert dat een gebrek aan geld het grootste probleem is en sluit zich aan bij de vragen van de PvdA en de SP op dat punt. Het budget moet weer terug naar het oude niveau. Ook hij hoort ten slotte graag nadere informatie over de positie van het NCA en de rol van ZonMw.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari