Afschaffing OZB is niet wijs

woensdag 28 september 2005 14:43

foto BelastingdienstGemeenten worden er slechter van en burger wordt er niet beter van. 
 
Arie Slob keerde zich vandaag in de Tweede Kamer tegen de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB: “De gemeenten worden er slechter van en de burgers worden er écht niet beter van, want andere heffingen zullen fors omhoog gaan – er moet namelijk toch geld binnenkomen”. Zijn kritiek is principieel: “Als het kabinet tegen alle adviezen in dit plan toch doorzet, gaat er een wissel om”. Hij doelt op de breuk met het principe op lokaal niveau een relatie te leggen tussen bepalen en betalen: “Bestuurlijke autonomie betekent financiële autonomie. Bestuurlijke autonomie zonder eigen inkomsten en zonder eigen beleidskeuzes is een wassen neus. Met de afschaffing van de OZB krijgt de rijksoverheid een stevige vinger in de lokale pap ten koste van de lokale overheid”. De ChristenUnie stemt met overtuiging tegen de wet, zolang er geen fundamentele discussie gevoerd is over het lokale belastinggebied.
 
De woordvoerder van de ChristenUnie vindt de onderbouwing van het kabinetsvoorstel niet overtuigend. Het kabinet meent dat de OZB irritatie bij de burger oproept en wil de heffing daarom schrappen. Slob: “Dan moet je ook de parkeer-, toeristen-, precario-, honden-, forensen-, reclame- en baatbelastingen en het eigenarendeel van de OZB afschaffen”. Het kabinet ziet de maatregel ook als lastenverlichting. Slob: “Dat is dan wel een lastenverlichting voor een beperkte groep. Ongeveer 850.000 huishoudens profiteren niet of nauwelijks van deze maatregel en dat zijn vooral mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. De lastenverlichting voor de bewoner van een huis van twee ton bedraagt € 200, maar die voor de bewoner van een huis van zes ton maar liefst € 600”.
 
Meer dan 250 gemeenten komen in grote problemen als het kabinet doorzet. Bovendien krijgen gemeenten met een laag OZB-tarief extra inkomsten en moeten gemeenten met een hoog tarief inleveren. Slob: “Gemeenten die nauwelijks hebben geïnvesteerd in het voorzieningenniveau worden beloond en gemeenten die daar juist veel werk van hebben gemaakt krijgen minder financiële armslag”.  

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari