Verslag Wijziging belastingweteen 2006 – VPB-pakket

13-10-2005 11:01 13-10-2005 11:01

Door: André Rouvoet
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het VPB-pakket 2006. Deze leden onderschrijven op hoofdlijnen de voorgenomen maatregelen.
De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het wel opmerkelijk dat het wetsvoorstel Wet VPB-pakket 2006 vooruit loopt op de parlementaire behandeling van de voorstellen die zijn opgenomen in de nota ‘Werken aan winst’.
 
Vennootschapsbelasting
Het kabinet stelt dat een concurrerend stelsel voor de vpb een belangrijk element is van een concurrerend Nederlands vestigingsklimaat. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn, zeker vanuit Europees perspectief, overtuigd van nut en noodzaak van een tariefverlaging en lasten-verlichting voor het versterken van het vestigingsklimaat, al zien deze leden de als maar dalende vpb-tarieven in ons land en de ons omringende landen met enige zorg gade. Waar-heen zal deze ‘race to the bottom’ ons uiteindelijk leiden? De leden zien het belang van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemingen. Daarbij is het bewerkstelligen van een relatief laag vpb-tarief niet het enige instrument om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te realiseren. Hoe belangrijk is het belastingklimaat eigenlijk als vestigingsfactor? Hier wordt namelijk nogal verschillend over gedacht.
 
Leidt de voorgestelde tariefverlaging niet tot een verdere verstoring van het evenwicht tussen tarieven voor IB- en VPB-ondernemingen? Wordt hiermee geen onbedoelde verschuiving naar de vpb-sfeer gestimuleerd? Waar ligt eigenlijk het omslagpunt waarbij het VBP-onder-nemerschap interessanter wordt ten opzichte van IB-ondernemerschap? Graag een analyse. Brengt deze analyse de regering ertoe om een MKB-winstvrijstelling en/of een verlaging van de IB-tarieven in te voeren teneinde het evenwicht enigszins te herstellen?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari