Verslag Wijziging Wet primair onderwijs – afschaffen prijscompensatie

donderdag 13 oktober 2005 11:04

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen onder meer beoogt de automatische prijscompensatie voor de materiële kosten van instand-houding in het primair onderwijs af te schaffen.
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke wijze het wetsvoorstel tot stand geko-men is. Is er overleg geweest met de besturenorganisaties? Zo neen, waarom niet? Tevens vragen deze leden aan de regering in te gaan op de bezwaren die de besturenorganisaties heb-ben geuit in hun commentaar op onderhavig wetsvoorstel, met name op het punt van de hui-dige praktijk in het voortgezet onderwijs.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari