Vragen over onderzoek Schipholbrand

dinsdag 01 november 2005 15:23

Toezegging van minister op vragen ChristenUnie
Tijdens het vragenuurtje heeft André Rouvoet van minister Verdonk de toezegging gevraagd dat signalen van slachtoffers over de afhandeling van de Schipholbrand en het opereren van de verschillende betrokken diensten bij het opvangen van de slachtoffers van de brand worden betrokken bij het onderzoek. De minister heeft dit toegezegd.

Toezegging van minister op vragen ChristenUnie
 
Tijdens het vragenuurtje heeft André Rouvoet van minister Verdonk de toezegging gevraagd dat signalen van slachtoffers over de afhandeling van de Schipholbrand en het opereren van de verschillende betrokken diensten bij het opvangen van de slachtoffers van de brand worden betrokken bij het onderzoek. De minister heeft dit toegezegd.
 
Hieronder volgt het ongecorrigeerd stenogram.
 
De heer Rouvoet (ChristenUnie): Het opschorten van de uitzetting lijkt ons een terechte gedachte en het minste wat wij kunnen doen. Ik hoor de minister goed als zij spreekt over wat er wel en wat er niet gebeurd zou zijn en hoe het zit met de huisvesting van mensen. Het probleem is dat wij nu te veel signalen krijgen van mensen die het aan den lijve hebben ondervonden en die nu aangeven dat het niet zo vlekkeloos is gelopen als nu wordt voorgesteld. Het onderzoek loopt nu en wij moeten daar inhoudelijk niet mee interfereren, maar ik zou het zeer voor de hand vinden liggen dat de afwikkeling van dit drama en de vraag hoe de verschillende instanties tegenover de betrokkenen hebben gehandeld en hoe zij zijn opgetreden, volop onderdeel uitmaken van het onderzoek. Daarna, na afronding van het onderzoek waar ook de minister met de uitzetting op wil wachten, kan er bekeken worden of er voor betrokkenen of voor sommigen van de betrokkenen reden is om anders te handelen dan hoe nu gehandeld zou zijn. Mijn dringende verzoek aan de minister is om, gelet op de humanitaire kant van dit drama, klip en klaar toe te zeggen dat alle signalen die nu binnen zijn gekomen, onderdeel zullen uitmaken van het lopende onderzoek om na te gaan hoe er door de verschillende instanties is gehandeld. Wat ik heb gehoord, is vaak heel erg schrijnend en wijkt af van de stelling die de minister hier inneemt en dan lijkt het mij zaak dat het grondig wordt onderzocht.
 
Minister Verdonk: Er wordt terecht op gewezen dat het onderzoek op dit moment loopt. Ik moet u zeggen dat ik de signalen waar u over spreekt, niet heb ontvangen. Voor zover ik nu weet, is er in zeer moeilijke omstandigheden zeer adequaat gehandeld door de betrokken medewerkers. Ik zeg er nogmaals bij: voor zover ik nu weet. Als u denkt hoe dat daar is gegaan, die nacht van de 27ste op de 28ste. U denkt aan de K-vleugel waar dat is gebeurd, aan mensen die er tegen de deur hebben geschopt, aan mensen die er hebben gegild, aan personeel dat er stond, aan heel veel zwarte rook die daar geweest is. De medewerkers zijn ook getraumatiseerd! Je ziet dan hoe daar toch steeds over geoordeeld wordt. Voorzitter, deze hartekreet wil ik hier toch even kwijt. Voor zover ik nu zie, volgens de gegevens die ik nu heb, hebben mensen heel adequaat gehandeld. Ons hele rechtssysteem is zo dat je onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen. Laten wij dat nu ook eens aannemen voor de medewerkers.
 
De heer Rouvoet (ChristenUnie): Voorzitter. Ik wil een misverstand rechtzetten, omdat nu het woord oordeel wordt gebruikt. Dat is precies de reden dat ik de minister vraag te doen wat ik haar vraag te doen: om te voorkomen dat er verhalen blijven hangen. Dit is geen verwijt van mij aan de betrokken medewerkers. Juist om dat te voorkomen, zou ik willen dat de verhalen meegenomen worden. Er kunnen omstandigheden zijn die verklaren waarom mensen, waaronder de Nigeriaan uit blok J die gisteren in de publiciteit was, heel lang hebben moeten wachten voordat zij informatie kregen. Die kunnen er zijn, maar dan wil ik ze weten.
 
Minister Verdonk: Voorzitter. Ik ben heel blij met deze opmerking van de heer Rouvoet en ik kan u zeggen dat er gewoon wordt onderzocht hoe dat gegaan is. Die gegevens komen op tafel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari