Laat schulden niet oplopen!

maandag 14 november 2005 14:07

ChristenUnie wil voorkomen dat ex-gedetineerden weer in de fout gaan
De ChristenUnie presenteerde vandaag zes concrete voorstellen om problematische schulden van ex-gedetineerden aan te pakken en recidive te voorkomen. Tijdens de behandeling van de justitiebegroting bood André Rouvoet de notitie ‘Voorkomen is beter dan wéér voorkomen’ aan minister Donner aan.

ChristenUnie wil voorkomen dat ex-gedetineerden weer in de fout gaan

 
De ChristenUnie presenteerde vandaag zes concrete voorstellen om problematische schulden van ex-gedetineerden aan te pakken en recidive te voorkomen. Tijdens de behandeling van de justitiebegroting bood André Rouvoet de notitie ‘Voorkomen is beter dan wéér voorkomen’ aan minister Donner aan. Rouvoet: “De detentie is erop gericht dat ex-gedetineerden na het uitzitten van hun straf weer gewoon als fatsoenlijke burgers in de samenleving kunnen meedoen, maar die doelstelling wordt gedwarsboomd door de schulden die zij oplopen”. De ChristenUnie stelt voor om tijdens de detentie al een schuldsaneringstraject te starten en gedetineerden aan het werk te zetten om hun schulden af te lossen.
 
De terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving verloopt soms moeizaam. Ongeveer de helft van de gedetineerden kampt tijdens de gevangenschap met problematische schulden, terwijl er geen mogelijkheden voor aflossing zijn en een aantal financiële verplichtingen ‘gewoon’ doorloopt. De schulden van ex-gedetineerden kunnen er makkelijk toe leiden dat ze weer in de fout gaan. De ChristenUnie wil daar iets aan doen en schreef met medewerking van Gevangenzorg Nederland, Stichting Exodus Nederland, Protestants Justitiepastoraat, Stichting Reclassering Nederland en Centrum Maliebaan een notitie.
 
De ChristenUnie stelt voor om een pilot te starten, waarbij gedetineerden in één penitentiaire inrichting, bij het verrichten van gedetineerdenarbeid, onder aftrek van kost en inwoning, op minimumloonniveau worden uitbetaald. Tijdens en na de detentie worden de deelnemers aan het experiment gemonitord, waarbij het effect op recidivecijfers wordt nagegaan.
 
[file=28&database=tweedekamer]
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari