Rouvoet: CDA, rug recht tegen abortuslobby

maandag 14 november 2005 15:17

LUNTEREN - Het CDA moet onverbloemd laten zien dat het de abortuswetgeving niet wil verruimen. Die oproep doet ChristenUnie-leider Rouvoet. Hij is bang dat het CDA zwicht voor de druk van de coalitiegenoten VVD en D66 en de abortusklinieken. Die willen dat de vijf dagen bedenktijd bij een abortusaanvraag wordt geschrapt.

 

Rouvoet deed zijn oproep zaterdag in Lunteren, waar de ChristenUnie het halfjaarlijkse partijcongres hield. De enkele honderden partijleden vielen hem bij met applaus.

Rouvoets oproep houdt verband met de evaluatie van de abortuswetgeving die vandaag verschijnt. Hij is geschrokken van de houding van CDA-staatssecretaris Ross (Volksgezondheid). Die wilde vorige week geen antwoord geven op de vraag of de zogeheten zorgvuldigheidsnormen in de abortuswet wat het kabinet betreft overeind blijven. Volgens Ross was die vraag op dat moment nog niet aan de orde. Rouvoet zegt dat hij ,,verbijsterd'' is over die houding. Hij vindt dat Ross ,,op dat moment had moeten markeren'' dat in het regeerakkoord van het tweede kabinet-Balkenende is afgesproken dat de zorgvuldigheidsnormen gehandhaafd worden.

Rouvoet is bang dat de houding van Ross te maken heeft met verdeelde standpunten in het kabinet. Vooruitlopend op de evaluatie hebben VVD en D66 al aangegeven dat de regel kan vervallen dat vrouwen die een abortus willen vijf dagen bedenktijd nemen. ,,Moeten we vrezen dat het CDA zal toegeven aan de druk van de abortusklinieken en de coalitiegenoten? Dat zal toch niet waar zijn? Ik roep minister-president Balkenende, staatssecretaris Ross en de CDA-fractie in de Tweede Kamer met alle kracht op de rug recht te houden. Laat men alles doen wat nodig is om de bescherming van het ongeboren leven niet te verzwakken, maar juist steviger te verankeren'', aldus de ChristenUnie-voorman zaterdag.

Rouvoet hekelde eveneens de uitspraak van premier Balkenende dat hij liefst een volgende regeerperiode met hetzelfde kabinet voorzit. ,,Als Balkenende de coalitie tot inzet van de verkiezingen maakt, levert hij zich uit aan de liberalen van de VVD en de libertijnen van D66. Dat betekent dat het CDA machteloos staat tegenover de profileringsdrang van met name D66. Die profilering speelt zich nogal eens af op het terrein van geloof en ethiek. Denk aan de kruistocht van D66 tegen het wetsartikel dat smalende godslastering verbiedt en aan de posite van het christelijk onderwijs, dat keer op keer onder liberaal vuur ligt.'' Rouvoet trekt uit deze voorbeelden de conclusie ,,dat het CDA belang heeft bij een grote en sterke ChristenUnie naast zich''.

Tijdens het partijcongres werden diverse resoluties aanvaard. Zo spraken de ChristenUnie-leden zich uit voor langer openblijven (tot na 2013) van de kerncentrale Borssele omdat dat bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Een oproep aan de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie zich in te zetten voor een verbod op roken in aanwezigheid van kinderen haalde het net niet. De leden willen verder dat een verplichte maatschappelijke stage voor jongeren in het nieuwe verkiezingsprogram wordt opgenomen en dat er meer politieke aandacht komt voor de leeshandicap dyslexie. Ander huiswerk betrof het tegengaan van de invloed van televisieprogramma's die bepaalde ethische grenzen overschrijden. Het congres wil dat onderzocht wordt hoe met name de commerciële omroepen ertoe kunnen worden bewogen te stoppen met het uitzenden van videoclips vol seksuele suggestie. Een van de aanwezigen merkte op dat er weinig christenen in programmaraden zitten. ,,Terwijl daar de eerste kans ligt om invloed uit te oefenen.''

Bron: Nederlands Dagblad, redactie politiek

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari