Kamerbrede steun voor motie Slob om plattelandskinderen extra tegemoet te komen

vrijdag 02 december 2005 14:07

Tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Arie Slob kamerbrede steun gekregen voor zijn motie voor effectieve bestrijding van onderwijsachterstanden op plattelandsscholen. In zijn motie stelt Arie Slob voor om de drempel die wordt gehanteerd om scholen in aanmerking te laten komen voor dit geld, te verlagen van 6,4% naar 3% achterstandsleerlingen.
 
Daardoor kunnen plattelandsscholen veel eerder in aanmerking komen voor extra geld ter bestrijding van onderwijsachterstanden. De oppositie schaarde zich vorige week al achter dit voorstel. In het debat over de onderwijsbegroting van deze week bleek echter dat ook CDA, VVD en D66 de motie wilden steunen.
 
 
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende, dat er in de voorstellen voor de nieuwe gewichtenregeling wordt uitgegaan van een drempel van 6,4 procent om voor bekostiging in aanmerking te komen;
 
overwegende, dat berekeningen hebben aangetoond dat een drempel van 6,4 procent nog te hoog is om de beoogde achterstanden in met name plattelandsgebieden effectief te bestrijden;
 
overwegende, dat de minister terecht graag duidelijkheid wil over de kaders waarbinnen de gewichtenregeling dient te worden vastgesteld;
 
overwegende, dat voor een tijdige invoering van de nieuwe gewichtenregeling de algemene maatregel van bestuur in het voorjaar van 2006 gereed moet zijn en dat het budgettaire kader wordt bepaald in de begroting 2007 en verder;
 
tevens overwegende, dat een mogelijk latere bijstelling van het budgettaire kader kan leiden tot een wijziging van de eerder vastgestelde algemene maatregel van bestuur;
 
verzoekt de regering een maximale inspanning te verrichten om in de nieuwe gewichtenregeling met een lagere drempel te gaan werken, bij voorkeur drie procent,
 
en gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Slob
Eijsink
Lambrechts
Kraneveldt
Vergeer
Jungbluth
Van der Vlies
Jan de Vries
Balemans
 
Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari