Extra geld voor publieke omroep?

maandag 05 december 2005 15:34

De heren Atsma (CDA) en Bakker (D66) hebben beiden publiekelijk aangegeven dat er extra geld moet komen voor de publieke omroep. Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie van Arie Slob (ChristenUnie), die de regering verzoekt om de daling van de inkomsten van de STER in 2007 niet ten laste te brengen van het mediabudget. De PvdA zal vóór deze motie stemmen. CDA en D66 hebben morgen al de kans om hun woorden kracht bij te zetten en de publieke omroep een goede dienst te bewijzen.
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
constaterende dat de publieke omroep voor 2006 de bezuinigingen en sterk dalende reclame-inkomsten nog op kan vangen door de omroepreserves in te zetten;
 
constaterende dat dit echter voor 2007 niet meer mogelijk zal zijn;
 
overwegende dat de regering stelt dat bij aanhoudende structurele daling van reclame-inkomsten in 2007 verdere bezuinigingen op de media-uitgaven niet te voorkomen zijn;
 
overwegende dat daarmee de neerwaartse spiraal van afnemende inkomsten, kwalitatief mindere programma's, minder kijkers en luisteraars en een versmalling van de publieke omroep wordt versterkt;
 
overwegende dat daardoor de publieke omroep marginaliseert, nog voordat er sprake kan zijn van langetermijnbeleid in de periode na 2008;
 
verzoekt de regering om, tot het verloop van de concessietermijn in 2008, en vanuit haar verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de instandhouding van de publieke omroep de extra dalingen van de STER-inkomsten in het jaar 2007 ten opzichte van de mediabegroting van 2005 niet ten laste te brengen aan het mediabudget,
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
Slob

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari