Kamer wil gelijke kansen allochtonen bevorderen door ethische code

maandag 12 december 2005 19:11

De motie van ChristenUnie Tweede Kamerlid Tineke Huizinga over de arbeidspositie van allochtonen wordt Kamerbreed gesteund. In de motie wordt de regering verzocht te werken aan de opstelling van een ethische code waarmee bedrijven die deze code onderschrijven, uitspreken gelijke kansen voor iedereen te garanderen. Bij de werving en selectie van personeel, bij de handelswijze, bij beëindiging van contracten of de proeftijd en bij de terbeschikkingstelling van stageplaatsen.
 
De motie wil ervoor zorgen dat de dat de sollicitatiecode die enkele jaren geleden is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (NVP) breder wordt toegepast.
 
Tineke Huizinga “Ik vind een verplichte ethische code te ver gaan. Ik verwacht niet zoveel van wetgeving op dit terrein. Het is goed om een ethische code te hanteren, maar laat werkgevers zich daar op vrijwillige basis aan verbinden. Als het besef dat we iets aan discriminatie op de arbeidsmarkt moeten doen van binnenuit komt, bereiken we veel meer”.
 
Verwacht wordt dat er deze week over de motie wordt gestemd. GroenLinks, D66, VVD, LPF, PvdA en CDA hebben de motie ondertekend.
 

Motie van het lid Huizinga-Heringa

Voorgesteld 12 december 2005
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat de arbeidsmarktpositie van allochtonen vooralsnog kwetsbaar lijkt;
 
overwegende, dat het in dit verband van belang is – ook op de arbeidsmarkt - te werken aan gedeeld burgerschap en het wegwerken van negatieve beeldvorming;
 
van oordeel, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat ook op dit terrein naar vermogen inspanningen mogen worden verwacht;
 
verzoekt de regering, in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, te werken aan de opstelling van een ethische code waarmee bedrijven die deze code onderschrijven, uitspreken gelijke kansen voor iedereen te garanderen bij de werving en selectie van personeel, de handelswijze bij beeindiging van contracten of de proeftijd en de terbeschikkingstelling van stageplaatsen;
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Huizinga-Heringa
 
Zie ook:
[file=589&database=www]
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari