André Rouvoet: Intolerantie is niet democratisch

29-11-2005 22:03 29-11-2005 22:03

 
Uitzending 29 november 2005 21:53 uur, Ned. 1
 
Foto André Rouvoet"Wat is een seculiere meerderheidsdictatuur? Je mag elke mening verkondigen als hij maar seculier is. Maar ik vind dat je geen opvattingen mag buitensluiten die je niet aanstaan. Ik moet me de laatste tijd weleens verantwoorden voor de kruistochten, terwijl ik nog geen liberaal ben tegengekomen die zich geroepen voelt om zich te verantwoorden over de Franse revolutie en de guillotine."
 
Ieder mens – en niet alleen een christen - leeft met zijn allerdiepste overtuigingen. Het is uitgesloten dat die diepe motieven ineens in het politieke debat niet meer meedoen. André Rouvoet is daarom boos op mensen die luid verkondigen dat geloof geen rol meer mag spelen in de politiek. "Er wordt alleen een probleem van gemaakt als het gaat om geloofsstandpunten," zegt hij.
 
"Iedereen werkt vanuit zijn diepste overtuiging over 'het goede', zo ook christenen, maar dat schijnt niet geaccepteerd te worden."
 
"Als je in bepaalde debatten wijst op de bijbel, dan beginnen VVD en D66 te praten over de scheiding van Kerk en Staat. Christenen worden afgeschilderd als onverlichte lieden. Maar de essentie van democratie is dat je je opvattingen mag inbrengen in de politieke debatten. Ik vind dat verlichtingsfundamentalisme".
 
"Religie wordt niet meer relevant geacht. De VVD vindt eigenlijk dat religie helemaal uit het politieke debat moet. Er komt alleen maar ellende van."
 
"Ik verzet me tegen die gedachte. Er wordt systematisch aan gewerkt om religie buiten het debat te houden. D66 komt regelmatig met deze en soortgelijke kwesties. Mensen moeten niet vasthouden aan geloofsovertuigingen, want daar voeren we een rationeel debat, zeggen ze."
 
"Ik proef aversie tegen het fenomeen religie als zodanig. Dat heeft natuurlijk vooral met islam te maken. Maar onder het christendom is er toch redelijk veel tolerantie geweest."
 
"Een beetje democraat is toch niet bang voor een stevige discussie? Je gaat als democraat toch bepaalde geluiden uit de discussie bannen. Zij die zich democraat noemen zouden juist het democratisch debat de ruimte moeten geven. Ik sta op de grondrechten van iedereen. Mensen die misbruik maken van hun religieuze opvattingen, daar zijn we tegen."
 
 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari