Politici doen schoolstrijd graag over

vrijdag 02 december 2005 13:20

Bron: Nederlands Dagblad

door onze redacteur Piet H. de Jong

Hoe ver mag de overheid gaan om gelovige mensen in een bepaalde richting te duwen? Leefbaar Rotterdammer Marco Pastors ziet een ruime taak voor de staat weggelegd. André Rouvoet van de ChristenUnie is terughoudend en vreest een ministerie van godsdienstzaken.

HILVERSUM - De uitgever ziet er wel brood in. Ten opzichte van de eerste editie is de oplage van de gisteren verschenen editie van de gebundelde Brieven aan God aanzienlijk verhoogd. Veel luisteraars reageerden toen min of meer bekende Nederlanders hun 'brief aan God' via de EO-radio lieten horen. De omroep wijdde er gisteren een symposium aan met politici.

SP-Kamerlid Harry van Bommel vraagt zich af of het onderwerp zo actueel is, omdat de laatste jaren het geloof ,,onnodig is geproblematiseerd, mede vanuit een leegte om eerlijk en open te spreken over pakweg een miljoen moslims in Nederland''.

Voor oud-wethouder Marco Pastors is dat inmiddels geen vraag meer. Moslims moeten in de ogen van de lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam nog leren uitwassen in eigen kring aan te pakken. ,,Ze moeten in elk geval niet zeggen als een moslim iets doet wat niet door de beugel kan: 'dat is geen goede moslim'. De staat moet volgens Pastors ,,druk uitoefenen op de moslims'' om die verantwoordelijkheid meer waar te maken.

De overheid is volgens de ex-rooms katholieke Pastors weliswaar neutraal maar Nederland is toch een land dat staat in de christelijke traditie. Pastors kruiste de degens met André Rouvoet van de ChristenUnie.

André Rouvoet bestreed de Rotterdammer dat de overheid druk op een bepaalde godsdienst mag uitoefenen. ,,De vrijheid van godsdienst is een individueel recht, de staat kan niet voorkomen dat er sociale controle wordt uitgeoefend'', gaf Rouvoet aan. Waarop Pastors opmerkte dat er bij een gereformeerde die afscheid neemt van het geloof er geen 'terugontvoering' is naar de Veluwe. Waar Pastors een actieve rol voor de overheid ziet weggelegd om individuele moslims erop te wijzen dat ze het recht hebben van het geloof af te vallen, benadrukte Rouvoet dat de overheid alleen bij misbruik van de godsdienstvrijheid in actie moet komen. ,,We zitten niet te wachten op een Nederlands departement van godsdienstzaken, zoals Turkije dat heeft.''

Symbolen

Willem Aantjes, oud-politicus voor het CDA, kreeg de lachers op zijn hand toen hij opmerkte dat Rouvoet ,,over dit onderwerp voortdurend dingen zegt die ik liever van een andere partij had gehoord''. Aantjes nam stelling tegen christelijke symbolen als de bede in de Troonrede, het randschrift op het 2-euro muntstuk en, recent, het pleidooi voor een verwijzing naar God in de Europese grondwet. ,,Het gaat de God van de Bijbel niet om degenen die Here, Here roepen maar om hen die Zijn wil doen.''

Een debat over religie in de publieke samenleving kan tegenwoordig niet gevoerd worden zonder artikel 23 van de grondwet (onderwijsvrijheid) ter discussie te stellen. Pastors deed dat met zijn stelling dat hij in de praktijk van het stadsbestuur ,,geen last van dat artikel wil hebben''. Volgens hem zijn er heel wat bijzondere (christelijke) scholen die allochtone leerlingen weigeren. Rouvoet bestreed die stelling ten zeerste. ,,Met rapporten van de Onderwijsinspectie is dat aantoonbaar een achterhaald standpunt''. Een andere insteek om artikel 23 aan te vallen had D66'er Jan Terlouw. Kinderen tot een jaar of tien, twaalf mogen best naar het bijzonder onderwijs. Die hoeven van de natuurwetenschapper Terlouw nog niet in aanraking te komen met twijfel en relativering. Dat ligt anders bij het voortgezet onderwijs. Dat type onderwijs leidt mede op voor de wetenschap en daaraan is twijfel onlosmakelijk verbonden. ,,Religie thuis moet niet verward worden met het onderwijs''. Terlouw wil artikel 23 in die zin ,,aanpassen''. Hilbrand Nawijn, van de gelijknamige groep in de Tweede Kamer, had nog een andere variant. Hij is voor bijzonder onderwijs mits het christelijk of neutraal is. ,,We moeten stoppen met moslimscholen'', vond de ex-LPF'er.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari