Vragen over de positie van christenen in Iran

vrijdag 02 december 2005 16:26

Vragen aan Minister van Buitenlandse Zaken van de leden Van der Staaij (SGP), Herben (LPF), Van Bommel (SP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) over de positie van christenen in Iran (ingezonden: 2 december 2005)

Met antwoord.

Vragen aan Minister van Buitenlandse Zaken van de leden Van der Staaij (SGP), Herben (LPF), Van Bommel (SP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) over de positie van christenen in Iran (ingezonden: 2 december 2005)

 1. Kent u het bericht 'Iran: Convert stabbed to death'? 1)
 2. Kunt u het feitenrelaas over de moord op de bekeerling Ghorban Tori bevestigen? Zijn er aanwijzingen over betrokkenheid van de Iraanse autoriteiten bij de moord? Wat was de reden voor de autoriteiten om huiszoeking te doen bij de andere christenen in Gonbad-e-Kavus?
 3. Beschikt u over informatie die de beweringen in het artikel 1) over de arrestatie en marteling van verschillende andere christenen, onder andere in Teheran, kan staven?
 4. Hoe oordeelt u over de uitspraak in het artikel 1) die aan de Iraanse premier Ahmadinejad wordt toegeschreven? Is er volgens uw waarnemingen sprake van een harder beleid jegens christenen?
 5. Bent u, afhankelijk van uw antwoord op de vorige vragen, bereid uw ernstige zorg en afkeuring uit te spreken in uw contact met de Iraanse autoriteiten? Wilt u zich in Europees verband inzetten voor een gezamenlijke positie ten aanzien van deze gebeurtenissen, en deze aan Iran kenbaar maken?
 6. Ziet u aanleiding om gelet op deze berichten het algemene ambtsbericht over Iran inzake de positie van christenen te actualiseren?

1) www.compassdirect.org, 28 november jl.

Antwoord

 1. en 2 Het feitenrelaas komt overeen met de informatie over de moord op Ghorban Tori die mij bekend is. Vooralsnog is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de moord en waarom er huiszoekingen bij andere christenen zijn geweest.
 1. Er zijn inderdaad na de moord op Ghorban Tori een aantal christenen gearresteerd geweest. Dat zij ook zijn gemarteld kon niet worden bevestigd.
 2. 'Nieuwe' kerken zoals de pinkstergemeente ondervinden in Iran al geruime tijd ernstige problemen. Ik beschik niet over informatie die op een verdere verharding van het beleid in de afgelopen vijf maanden wijst, maar ik beoordeel de vooruitzichten niet gunstig.
 3. Iran wordt in EU verband, en ook bilateraal, doorlopend aangesproken op de repressie tegen christelijke bekeerlingen en kerken die hen toelaten. Recent nog werd Iran in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties terechtgewezen vanwege schendingen van de godsdienstvrijheid die Iran op grond van zijn verplichtingen uit het VN-verdag inzake Burger- en Politieke Rechten dient te beschermen. De relevante VN- resolutie werd mede door de EU ingediend.
 4. Voor februari 2006 staat een nieuw, geactualiseerd algemeen ambtsbericht Iran gepland. De positie van christenen wordt hierin meegenomen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari