Blijf bij ontheffing medezeggenschap

11-01-2006 20:58 11-01-2006 20:58

Bron: Reformatorisch Dagblad
 
Redactie politiek
 
DEN HAAG - Het moet mogelijk blijven dat scholen die principiële bezwaren hebben tegen een medezeggenschapsraad, ontheffing krijgen. Dat bepleit de Onderwijsraad in een woensdag uitgebracht advies aan de Tweede Kamer.
 
De raad is het niet eens met minister Van der Hoeven van Onderwijs, die alle scholen de verplichting wil opleggen een medezeggenschapsraad in te stellen. Op dit moment hebben 135 scholen een ontheffing. Het betreft volgens de raad vooral reformatorische scholen. Hun bezwaren hebben te maken met hun opvattingen over gezagsverhoudingen. Twaalf scholen hebben een antroposofische achtergrond.
 
Eerder was het aantal scholen met een ontheffing veel hoger. De Onderwijsraad schrijft de daling toe aan het gegeven dat een grote groep van gereformeerd vrijgemaakte basisscholen heeft afgezien van verlenging van de ontheffing en alsnog een medezeggenschapsraad heeft ingesteld.
 
De huidige regeling voorziet in een ontheffing als een tweederdemeerderheid van de ouders en het personeel geen medezeggenschapsraad wil. De Onderwijsraad vindt dat het vrijwillig afzien van deze mogelijkheid past binnen het denken over nieuwe bestuurlijke verhoudingen in termen van zelfregulering, variëteit, maatwerk en keuzevrijheid. „En die mogelijkheid doet ook recht aan de vrijheid van richting en inrichting.”
 
Minister Van der Hoeven heeft de Tweede Kamer voorgesteld de ontheffingsmogelijkheid te schrappen. Wel kunnen schoolbesturen de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zelf terugbrengen van instemmingsrecht naar adviesrecht. Voorwaarde is dat twee derde van het personeel en de ouders het daarmee eens is. Scholen hoeven voor zo’n omzetting geen aanvraag meer in te dienen.
 
De reformatorische scholenorganisaties VGS en VBSO hebben aangegeven dat zij met dit model kunnen leven. Toch blijft de Onderwijsraad voorstander van een wettelijke ontheffingsmogelijkheid.
 
De Onderwijsraad vindt ook dat de commissies die oordelen over geschillen bij medezeggenschap, moeten blijven. Dat zijn er tien omdat de verschillende levensbeschouwelijke richtingen elk een eigen commissie kennen. Minister Van der Hoeven zou ze het liefst willen samenvoegen, maar de raad heeft daar zowel praktische als principiële bezwaren tegen.
 
Zo wordt de vrijheid van richting opgevoerd. Het advies van de Onderwijsraad was door de Tweede Kamer aangevraagd op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Slob, die grote moeite heeft met de mogelijke fusie van de geschillencommissies.
 
Link:

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari