Inbreng Wijziging wet primair onderwijs 1992 i.v.m. overblijven in het basisonderwijs

27-01-2006 12:32 27-01-2006 12:32

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt de verantwoordelijkheid voor het overblijven op schoolniveau bij het bevoegd gezag te leggen.
 
...
 
De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het wetvoorstel als uitgangspunt hanteert dat tussen het bevoegd gezag en de ouders afspraken worden gemaakt over de kwaliteit, de financiën en de organisatie van de tussenschoolse opvang. De leden van deze fractie vragen, meer in algemene zin, op welke wijze en op welke onderdelen de plannen met betrekking tot de voor- en naschoolse opvang bij dit wetsvoorstel zullen aansluiten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari