Verslag Wijziging Mediawet

23-01-2006 10:00 23-01-2006 10:00

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met weinig enthousiasme kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt de Mediawet op een aantal punten te wijzigingen, om daarmee onder andere de bezuinigingen, zoals geformuleerd in de mediabegroting 2005, te realiseren. Zij hebben daarover enkele vragen.
 
p.2. De additionele bezuiniging van 11 miljoen euro kan volgens de regering opgevangen worden door het realiseren van besparingen op de analoge distributiekosten van de publieke televisiekanalen via de ether. Deze bezuiniging wordt in de brief van 18 november 2005, Tweede Kamer vergaderjaar 2005-2006, kamerstuknummer 24095, nr. 189, over de stand van zaken omtrent de omschakeling van de analoge landelijke publieke televisiezenders naar digitale ethertelevisie, gemotiveerd met de stelling dat het kabinet met deze maatregel ervoor kiest om verdere besparingen bij de publieke omroep niet ten koste te laten gaan van de programma’s. Een naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie op zichzelf al opmerkelijke uitspraak, gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot de compensatie van extra derving van reclame-inkomsten. 
 
Maar meer fundamenteel vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af hoe zich het voorstel voor een wettelijke regeling van de additionele bezuiniging van 11 miljoen euro zich verhoudt tot de conclusie van eerdergenoemde brief, namelijk dat het nog niet mogelijk is om een betaalbaar alternatief voor analoge uitzendingen te realiseren en dat omschakeling naar digitale ethertelevisie per 1 januari 2006 daarom niet verantwoord is. Deze leden vragen op welke wijze zal worden voorzien in een dekking van de in het wetsvoorstel geregelde additionele bezuiniging van 11 miljoen euro voor 2006? Deze leden vragen of het, gezien de ontstane situatie, niet beter zou zijn de onderdelen J en U niet eerder in werking te laten treden, dan nadat er tussen regering en beide Kamers overeenstemming is bereikt over de dekking van deze onderdelen? Zo neen, waarom niet?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari