Verslag onderwijsnummer

19-01-2006 10:17 19-01-2006 10:17

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt enkele aanpassingen door te voeren in diverse wetten. Zij hebben op dit moment behoefte aan het stellen van een enkele vraag.
 
p.13. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de gegevens over in- en uitschrijvingen door de IB-groep aan de gemeenten verstrekt kunnen worden. Dit voorbehoud is gemaakt omdat de wijze van de verstrekking nader bepaald moet worden. Het voornemen van OCW is om hiervoor de gegevens uitwisseling op beperkte schaal te beproeven. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar de uitvoering van deze proef. Is deze al gestart? Zo niet, wanneer zal dit het geval zijn? Hoeveel gemeenten en welke gemeenten doen mee in deze proef? Mede in verband daarmee vragen de leden van de ChristenUnie-fractie hoe lang de wettelijke verplichting voor scholen en instellingen om gegevens te verschaffen aan gemeenten blijft bestaan?
 
p.18. In  reactie op een advies van het College bescherming persoonsgegevens heeft de regering besloten de bewaartermijn voor gegevens die van belang zijn voor het voorkomen van onterechte bekostiging op te rekken tot vijftig jaar. In het oorspronkelijke voorstel was dit twintig jaar. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering de noodzaak van deze verlenging nader te onderbouwen. Zij zetten vraagtekens bij de proportionaliteit van deze verlenging en vragen de regering een inschatting te maken van het verschil tussen het aantal onterecht bekostigde studies bij een bewaartermijn van twintig jaar, dan wel vijftig jaar?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari