Vragen over wegwerkzaamheden

01-02-2006 15:14 01-02-2006 15:14

Vragen van de leden Slob (ChristenUnie) en van Hijum (CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de wegwerkzaamheden in de komende jaren.
  1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat wegenbouwers grote problemen verwachten met de onderhoudswerkzaamheden die voor de komende jaren staan gepland?[1]
  2. Hoe beoordeelt u de zorgen die de wegenbouwers uitspreken, mede in het licht van de aangenomen motie Van Hijum c.s., waarmee een betere spreiding van de werkzaamheden wordt beoogd?[2]
  3. Klopt het dat de werkzaamheden alleen in de maanden maart tot en met oktober mogen worden verricht? Wat is de achterliggende reden? Wordt daarmee de periode van overlast niet onnodig verlengd?
  4. Klopt het dat alle contracten zijn verdeeld over enkele grote wegenbouwers? Heeft u overwogen te werken met kleinere contracten, zodat ook de kleinere wegenbouwers in aanmerking zouden komen voor deelname? Waarom is daar van afgezien?
  5. Hoe zwaar wegen voor u de belangen van de werknemers in de sector? Klopt het dat zij er bij de huidige planning op moeten rekenen vooral ’s nachts en in het weekend te moeten werken?
  6. Bent u bereid met de sector in gesprek te gaan teneinde de zorgen weg te nemen en een betere spreiding van de werkzaamheden te realiseren?
[1] Cobouw, 31 januari 2006
[2] Kamerstuk 30300 A, nr. 26
 
Zie ook:
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari