Bijdrage debat Afghanistan

02-02-2006 23:39 02-02-2006 23:39

Tineke Huizinga-Heringa: Voorzitter. Mijn fractie vindt het belangrijk dat de besluitvorming over vredesmissies zorgvuldig verloopt. Kamer en kabinet moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Het kabinet moet dit doen door een helder en ondubbelzinnig besluit te nemen: wij gaan wel of wij gaan niet en niets daartussen. De Kamer moet dit doen door het kabinetsbesluit te wegen. In het geval van deze missie is dat niet zo gegaan. Om uit een politieke impasse te komen, heeft het kabinet zich achter woordspelletjes verscholen. Wij hebben dat opgevat als een politiek spel, maar dan wel over de ruggen van de militairen. Na druk uit de Kamer heeft het kabinet zich enigszins hersteld, maar fraai was het niet. Wij vinden dat dit niet zo had mogen gebeuren. Voorzitter. Wij steunen dan ook de motie-Van Aartsen/Bos. Dat zal u niet verbazen, want u weet dat mijn fractie een geschiedenis heeft op het punt van artikel 100.
 
De internationale gemeenschap heeft verantwoordelijkheid genomen voor Afghanistan. Samen met de Afghanen is al heel veel bereikt, dat bleek ook deze week weer op de conferentie in Londen. De weg naar vrede en gerechtigheid is ingeslagen, maar de betrokkenheid moet nog een heel aantal jaren blijven bestaan om tot een werkelijk duurzame vrede in Afghanistan te komen.
Internationale betrokkenheid vraagt een grote financiële en militaire inzet, ook van Nederland. Mijn fractie is bereid om die grote inzet te plegen. Wij willen verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van Afghanistan. Elke missie moet op de eigen praktische uitvoerbaarheid getoetst worden. De missie naar Uruzgan is zonder twijfel de meest gevaarlijke missie tot nu toe. Voor mijn fractie was het een belangrijke vraag of deze missie kans van slagen heeft, of het überhaupt mogelijk is om veiligheid en stabiliteit te brengen in de woeste en onherbergzame provincie Uruzgan.
 
Door alle informatie op hoorzittingen, briefings en van het kabinet is mijn fractie ervan overtuigd geraakt dat deze uitzending geen mission impossible is. Het is mogelijk om stabiliteit te brengen in Uruzgan. Goede afspraken binnen de NAVO, een ruim mandaat en een goede voorbereiding van de militairen, juist op het gebied van cultuur en zeden, maken de missie uitvoerbaar, maar zeker niet gemakkelijk. De missie is vooral niet zonder gevaar voor onze militairen. Militairen die op een gevaarlijke missie gaan, verdienen de steun van het voltallige kabinet. Ik ga ervan uit dat die steun er ook komt.
 
Mijn fractie stemt in met de missie. Zij wenst de militairen en hun familie, wijsheid, lef, moed en geduld toe. Zij wenst hen ook de Zegen van God op hun gevaarlijke weg.
 
Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari